Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vytvoří instanci služby AD LDS. Následující témata obsahují informace o provádění jednotlivých kroků průvodce:

Při vytváření repliky instance služby AD LDS se zobrazí následující kroky:


Obsah