K vytvoření instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se používá Průvodce instalací služby AD LDS. Ve službě AD LDS označuje slovní spojení instance služby (nebo pouze instance) jednu spuštěnou kopii adresářové služby AD LDS. V jednom počítači může být současně spuštěno více instancí služby AD LDS. (Pro službu AD DS (Active Directory Domain Services) to neplatí.) Každé instanci adresářové služby AD LDS je během instalace přiřazeno zvláštní úložiště dat adresáře, jedinečný název služby a jedinečný popis služby. Během instalace služby AD LDS máte možnost vytvořit oddíl adresáře aplikace, pokud jej automaticky nevytvoří vaše aplikace protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Vytvoření nové instance služby AD LDS pomocí Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na položku Průvodce instalací služby AD LDS.

  2. Na stránce Vítá vás Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) klikněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Možnosti instalace klikněte na přepínač Jedinečná instance a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Dokončete vytvoření nové instance podle pokynů průvodce.


Obsah