K vytvoření instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se používá Průvodce instalací služby AD LDS. Ve službě AD LDS označuje slovní spojení instance služby (nebo pouze instance) jednu spuštěnou kopii služby AD LDS. Z důvodu zajištění odolnosti proti chybám a vyrovnávání zatížení mohou být instance služby AD LDS součástí konfigurační sady. Všechny instance služby AD LDS v konfigurační sadě replikují společný oddíl adresáře konfigurace a společný oddíl adresáře schémat a dále libovolný počet oddílů adresáře aplikace.

Chcete-li vytvořit instanci služby AD LDS a připojit ji do existující konfigurační sady, vytvořte repliku instance služby AD LDS pomocí Průvodce instalací služby AD LDS. Je třeba znát název DNS (Domain Name System) serveru, na kterém je spuštěna instance služby AD LDS, jež patří do konfigurační sady, a port protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), který byl zadán při vytvoření instance. Můžete rovněž zadat rozlišující názvy (DN) určitých oddílů adresáře aplikace, jež chcete z konfigurační sady zkopírovat do vytvářené instance služby AD LDS.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Vytvoření repliky instance služby AD LDS
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na položku Průvodce instalací služby AD LDS.

  2. Na stránce Vítá vás Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) klikněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Možnosti instalace klikněte na přepínač Replika existující instance a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Dokončete vytvoření nové instance podle pokynů průvodce.


Obsah