Každá instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) může obsahovat jeden nebo více oddílů adresáře aplikace, jež slouží k ukládání dat aplikace. Všechny oddíly adresáře aplikace v instanci adresáře služby AD LDS sdílejí jediné schéma definující objekty a atributy, jež lze v daném adresáři uložit. Při vytváření adresáře aplikace můžete vytvořit nový prázdný oddíl aplikace, nebo replikovat jeden či více oddílů adresáře aplikace z existující instance služby AD LDS.

Úkol Reference

Přečtěte si informace o oddílech adresáře aplikace služby AD LDS.

Principy oddílů adresáře

Vytvořte oddíl adresáře aplikace.

Vytvoření oddílu adresáře aplikace


Obsah