Replikace instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) na více serverů poskytuje lepší vyrovnávání zatížení a vyšší odolnost proti chybám, protože data aplikací jsou distribuována mezi servery. Replika existující instance služby AD LDS obsahuje replikované kopie oddílů adresáře konfigurace a schématu, včetně všech rozšíření schématu. Jako zdroj, ze kterého chcete provést replikaci, můžete zadat spuštěnou instanci služby AD LDS, nebo můžete jako zdroj dat použít obnovenou kopii dříve zazálohované instance služby AD LDS.

Úkol Reference

Přečtěte si informace o instancích služby AD LDS.

Principy instancí služby AD LDS

Přečtěte si informace o replikaci služby AD LDS.

Principy replikace a konfiguračních sad služby AD LDS

Spusťte Průvodce instalací služby AD LDS.

Vytvoření repliky instance služby AD LDS


Obsah