Soubory LDIF (LDAP Data Interchange Format) poskytují mechanismus pro import definic schématu do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Pomocí souborů LDIF lze přenášet objekty mezi oddíly služeb AD DS (Active Directory Domain Services) a AD LDS. Můžete importovat jeden z několika souborů LDIF poskytovaných společností Microsoft, abyste mohli vytvářet uživatelské objekty nebo objekty proxy. Můžete rovněž vytvořit soubory LDIF obsahující definice objektů, jež jsou exportovány z jiných adresářů kompatibilních s protokolem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Úkol Reference

Přečtěte si informace o instancích služby AD LDS.

Principy instancí služby AD LDS

Přečtěte si informace o schématu služby AD LDS.

Principy schématu služby AD LDS

Přečtěte si informace o nástroji Ldifde.

Nástroj Ldifde

Zkopírujte soubor LDIF, který chcete importovat na server.

 

Spusťte nástroj Ldifde.

Import dat do instance služby AD LDS


Obsah