Při instalaci repliky služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) z média používáte jako zdroj dat obnovenou zálohu instance služby AD LDS, nikoli jinou instanci služby AD LDS.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Instalace repliky služby AD LDS z média
  1. Obnovte záložní kopii instance služby AD LDS, kterou chcete použít pro instalaci, do alternativního umístění. (Neobnovujte záložní kopii do původního umístění instance služby AD LDS.)

  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

    %windir%\adam\adaminstall /adv

  3. Postupujte podle pokynů v Průvodci instalací služby AD LDS.

Další informace

  • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na možnost Spustit jako správce.

  • Repliku služby AD LDS můžete instalovat pouze z média, které jste vytvořili obnovením záložní kopie instance služby AD LDS.

  • Při obnovování instance služby AD LDS pro instalaci repliky z média je nutné soubory obnovit do alternativního umístění, nikoli do původního umístění, ze kterého byly tyto soubory zálohovány.

  • Po obnovení souborů služby AD LDS ze zálohy do alternativního umístění budou v určeném alternativním umístění vytvořeny soubory Adamntds.dit a Edb*.log. Pokud například určíte C:\adresář_obnovení jako adresář pro obnovení souborů služby AD LDS, budou soubory Adamntds.dit a Edb*.log vytvořeny v umístění C:\adresář_obnovení\Program Files\Microsoft ADAM\název_instance\data, kde název_instance představuje instanci služby AD LDS, která byla obnovena.

Další informace


Obsah