Zálohování a obnovení služby AD LDS

Datové soubory a soubory protokolu služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je třeba pravidelně zálohovat, aby byla zajištěna stálá dostupnost dat pro aplikace a uživatele v případě chyby systému.

Zálohování služby AD LDS

Ve výchozím nastavení každá instance služby AD LDS spuštěná na serveru služby AD LDS ukládá svůj databázový soubor (Adamntds.dit) a příslušné soubory protokolu do složky %program files%\Microsoft adam\název_instance\data. Tyto soubory by měly být zahrnuty do plánu pravidelného zálohování v organizaci. Úložiště adresářů můžete zálohovat pomocí programu Zálohování serveru nebo pomocí jakéhokoli jiného nástroje pro zálohování od jiného výrobce, který je zahrnut do programu Windows Logo Program. Informace o zálohování instance služby AD LDS naleznete v tématu Zálohování dat instance služby AD LDS.

Obnovení služby AD LDS

Při obnovování databáze do existující instance služby AD LDS je nutné před spuštěním obnovovací operace ukončit instanci služby AD LDS. Dále před spuštěním obnovovací operace doporučujeme přesunout (nebo odstranit) existující databázi a soubory protokolu z instance služby AD LDS.

Vynucené obnovení

Pokud jsou objekty v adresáři nenávratně odstraněny nebo změněny a pokud jsou tyto objekty replikovány v konfigurační sadě, je nutné provést vynucené obnovení těchto objektů, aby byla replikována správná verze objektů. Chcete-li provést vynucené obnovení dat adresáře, spusťte po obnovení dat (avšak před restartováním instance služby AD LDS) nástroj dsdbutil. Pomocí nástroje dsdbutil můžete označit objekty adresáře, které jsou určeny k vynucenému obnovení. Pokud je u objektu označeno provedení vynuceného obnovení, změní se jeho pořadové číslo aktualizace tak, aby toto číslo bylo vyšší než jakékoli jiné pořadové číslo aktualizace v konfigurační sadě. Tím je zajištěna správná replikace obnovovaných dat v rámci konfigurační sady.

Další informace o obnovení instance služby AD LDS (včetně vynuceného obnovení) naleznete v tématu Obnovení dat instance služby AD LDS.

Pokud obnovíte zálohu služby AD LDS přes spuštěnou instanci služby AD LDS, ponechá program Zálohování serveru obnovené soubory ve stavu čekání na vyřízení a soubory zapíše na disk až po restartování počítače. Za této situace budou ztraceny všechny změny adresáře provedené ve spuštěné instanci služby AD LDS po spuštění programu Zálohování serveru.

Pokud nechtěně spustíte obnovení instance služby AD LDS přes aktuálně spuštěnou instanci služby AD LDS, doporučujeme okamžitě restartovat počítač, ukončit instanci služby AD LDS a potom provést obnovení znovu.

Další informace


Obsah