Na stránce Kopírování oddílů adresáře aplikace můžete zadat jeden nebo více oddílů adresáře aplikace, jež chcete kopírovat z přidávané konfigurační sady. Při přidávání konfigurační sady není nutné kopírovat žádné oddíly adresáře aplikace.

Oddíly konfigurace a schématu jsou vždy zkopírovány z přidávané konfigurační sady i v případě, že se rozhodnete nekopírovat žádné oddíly adresáře aplikace.

Poznámka

Pokud pole Dostupné oddíly neobsahuje žádné oddíly adresáře aplikace, neobsahuje instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), kterou jste zadali na stránce Přidávání konfigurační sady, žádné oddíly adresáře aplikace.

Další informace


Obsah