Ve službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) označuje slovní spojení instance služby (nebo pouze instance) jednu spuštěnou kopii služby AD LDS. V jednom počítači může být současně spuštěno více kopií služby AD LDS. (Pro službu AD DS (Active Directory Domain Services) to neplatí.) Každé instanci služby AD LDS je během instalace přiřazeno zvláštní úložiště dat adresáře, jedinečný název služby a jedinečný popis služby. Instance může být součástí konfigurační sady, jež zajišťuje replikaci dat instance do instancí spuštěných na samostatných serverech.


Obsah