Wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) - lub po prostu: wystąpienie - to pojedyncza uruchomiona kopia usług LDS w usłudze AD. Na tym samym komputerze może być uruchomionych wiele kopii usług LDS w usłudze AD równocześnie. Nie jest to prawdą w przypadku usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services). Każde wystąpienie usług LDS w usłudze AD ma odrębny magazyn danych katalogowych, unikatową nazwę usługi oraz unikatowy opis usługi, które są przypisywane podczas instalacji. Wystąpienie może stanowić część zestawu konfiguracyjnego, który udostępnia replikację danych wystąpienia innym wystąpieniom uruchomionym na osobnych serwerach.


Spis treści