Strona Gotowy do instalacji umożliwia przeglądanie opcji instalacji usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services), które zostały wybrane. Aby wrócić do poprzedniej strony kreatora, zawierającej ustawienie, które ma zostać zmienione, należy kliknąć przycisk Wstecz.

Uwaga

Po kliknięciu przycisku Dalej na stronie Gotowy do instalacji Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory automatycznie rozpocznie kopiowanie plików i konfigurowanie nowego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Dodatkowe informacje


Spis treści