Na stronie Poświadczenia administracyjne dla zestawu konfiguracyjnego należy określić prawidłowe poświadczenia administracyjne dla zestawu konfiguracyjnego, do którego jest przyłączane wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services).

Uwaga

Konto określone na tej stronie kreatora musi należeć do grupy Administratorzy w partycji katalogu konfiguracji zestawu konfiguracyjnego, do którego następuje przyłączanie (CN=Administrators,CN=Roles,CN=Configuration,CN={GUID}).

Dodatkowe informacje


Spis treści