Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory służy do tworzenia wystąpień usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Informacje o sposobie postępowania dla poszczególnych kroków kreatora można znaleźć w następujących tematach:

Następujące kroki są wyświetlane, gdy jest tworzona replika wystąpienia usług LDS w usłudze AD:


Spis treści