Nástroj ldifde slouží k vytvoření, úpravám a odstranění objektů adresáře. Pomocí nástroje ldifde lze službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) naplnit daty z jiných adresářových služeb. Nástroj ldifde je také možné použít k rozšíření schématu a exportu informací o uživatelích a skupinách do jiných aplikací nebo služeb. Můžete například pomocí nástroje ldifde exportovat objekty adresáře z jiné adresářové služby a potom pomocí nástroje ldifde importovat objekty adresáře do instance služby AD LDS.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Import či export objektů adresáře pomocí nástroje ldifde
 1. Otevřete příkazový řádek.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li importovat objekty adresáře, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

   ldifde -i -f název_souboru -s název_serveru:port -m -a uživatelské_jméno doména heslo

  • Chcete-li exportovat objekty adresáře, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

   ldifde -e -f název_souboru -s název_serveru:port -m -a uživatelské_jméno doména heslo

Parametr Popis

-i

Provede import.

-e

Provede export.

-f

Určuje soubor, který má být importován nebo exportován.

název_souboru

Název soubor, který má být importován nebo exportován.

-s

Určuje název a port hostitele instance služby AD LDS nebo jiné adresářové služby.

název_serveru

Název hostitele instance služby AD LDS nebo jiné adresářové služby.

port

Port instance služby AD LDS nebo jiné adresářové služby.

-m

Umožňuje ignorovat atributy (tzn. neimportovat nebo neexportovat), které jsou používány pouze službou AD DS (Active Directory Domain Services).

Tento parametr můžete používat při exportu objektů adresáře ze stávající doménové struktury služby AD DS a při jejich importu do služby AD LDS.

-a

Určuje pověření účtu. Pokud nejsou zadána, použije příkaz ldifde pověření právě přihlášeného uživatele.

uživatelské_jméno

Uživatelské jméno účtu, který má být používán k vytvoření vazby k zadané adresářové službě.

doména

Název domény účtu, který má být používán k vytvoření vazby k zadané adresářové službě.

heslo

Heslo účtu, který má být používán k vytvoření vazby k zadané adresářové službě.

-h

Povoluje import hesel pomocí šifrování SASL (Simple Authentication and Security Layer).

-c Řetězec1 Řetězec2

Nahradí všechny výskyty hodnoty Řetězec1 hodnotou Řetězec2. Pomocí služby AD LDS můžete při nahrazování řetězců v souborech LDF místo rozlišujících názvů oddílu adresáře schémat a oddílu adresáře konfigurace použít konstantu #schemaNamingContext a #configurationNamingContext.

Chcete-li zobrazit úplnou syntaxi pro tento příkaz, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

Ldifde /?

Další informace

 • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na možnost Spustit jako správce.

Další informace


Obsah