Na stránce Přidávání konfigurační sady je třeba zadat instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), ze které se mají replikovat oddíly adresáře konfigurace a schématu pro nově instalovanou instanci služby AD LDS. Instance služby AD LDS zadaná na této stránce také určuje konfigurační sadu služby AD LDS, do které bude nová instance služby AD LDS zapojena.

Důležité informace

Při instalaci repliky instance služby AD LDS do existující konfigurační sady, která obsahuje instance služby AD LDS ve více doménových strukturách, použijte při zadávání zdrojové instance služby ADAM, z níž se má replika vytvořit, úplný název DNS (Domain Name System), nikoli adresu IP.

Další informace


Obsah