Varje AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) kan innehålla en eller flera programkatalogpartitioner som rymmer programdata. Alla programkatalogpartitioner i en AD LDS-kataloginstans delar samma schema som definierar de objekt och attribut som kan lagras i katalogen. När du skapar en programkatalog kan du antingen skapa en ny tom programpartition eller replikera en eller fler programkatalogpartitioner från befintliga AD LDS-instanser.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-programkatalogpartitioner.

Så här fungerar katalogpartitioner

Skapa en programkatalogpartition.

Skapa en programkatalogpartition


Innehåll