När du inaktiverar och aktiverar en AD LDS-användare (Active Directory Lightweight Directory Services) styr du huruvida användaren kan binda till en AD LDS-katalog. Du använder snapin-modulen ADSI-redigering för att inaktivera och aktivera AD LDS-användare.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem i gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Inaktivera eller aktivera en AD LDS-användare
 1. Öppna ADSI-redigering.

 2. Anslut och bind till en AD LDS-instans. Mer information finns i Använd ADSI-redigering för att hantera en AD LDS-instans.

 3. Bläddra till den AD LDS-användare som du vill inaktivera eller aktivera, högerklicka på användaren och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på msDS-UserAccountDisabled i Attribut och sedan på Redigera.

 5. Gör något av följande och klicka sedan på OK:

  • Om du vill inaktivera AD LDS-användaren klickar du på Sant.

  • Om du vill aktivera AD LDS-användaren klickar du antingen på Falskt eller på Inte angett.

Ytterligare hänsyn

 • Om du vill öppna ADSI-redigering på en dator med installerad AD LDS-serverroll, klickar du på Start, Administrationsverktyg och sedan på ADSI-redigering.

 • Som standard aktiveras ett AD LDS-användarkonto när användaren skapas. Om du tilldelar en ny AD LDS-användare ett lösenord som inte uppfyller de principer för lösenordsbegränsning som används på den lokala servern eller domänen, inaktiveras dock den AD LDS-användaren som standard.

 • Om den AD LDS-användare som du vill aktivera eller inaktivera är inloggad på AD LDS-instansen, måste den användaren logga ut för att den nya inställningen ska börja gälla.

 • Du kan också utföra den här åtgärden genom att använda Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Du kan öppna Active Directory-modul genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och välja Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information finns i avsnittet om att inaktivera eller aktivera en AD LDS-användare (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137816 - sidan kan vara på engelska). Mer information om Windows PowerShell finns i avsnittet om Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 - sidan kan vara på engelska).

Ytterligare referenser


Innehåll