Ldp.exe är ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för allmän administration av LDAP-katalogtjänst (Lightweight Directory Access Protocol). Om du vill använda Ldp.exe för att administrera en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) måste du ansluta och binda till instansen och sedan visa hierarkin (trädet) för instansens unika namn. Sedan kan du bläddra till ett objekt i trädet och högerklicka på det för att administrera det.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem av gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du i Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Så här visar du innehållet i en AD LDS.instans med Ldp.exe
 1. Öppna Ldp.

 2. Klicka på AnslutAnslutning-menyn.

 3. I Server skriver du DNS-namn (Domain Name System) NetBIOS-namn eller IP-adress för den dator som AD LDS-instansen körs på.

 4. Ange numret på LDAP- eller SSL-kommunikationsporten för den AD LDS-instans du vill ansluta till i Port och klicka sedan på OK.

 5. Välj BindAnslutning-menyn.

 6. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill binda med de autentiseringsuppgifter du är inloggad med klickar du på Bind som inloggad användare.

  • Om du vill binda med ett domänanvändarkonto klickar du på Bind med autentiseringsuppgifter, skriver in användarnamn, lösenord och domännamn (eller datornamn om du använder ett lokalt arbetsstationkonto) för det konto som du använder och klickar sedan på OK.

  • Om du vill binda med bara ett användarnamn och lösenord klickar du på Enkel bindning, skriver in användarnamn och lösenord för det konto du använder och klickar sedan på OK.

  • Om du vill binda med en avancerad metod (NTLM, DPA (Distributed Password Authentication) förhandla eller sammandrag), klickar du på Avancerad (metod), klickar på Avancerad, i Metod, väljer önskad metod, anger andra alternativ vid behov och klickar sedan på OK.

 7. När du har angett bindningsalternativ klickar du på OK.

 8. Klicka på TrädVisa-menyn.

 9. I Bas-DN klickar du på det unika namnet på det objekt som ska användas som basobjekt i navigeringsfönstret .

Ytterligare hänsyn

 • Om du vill öppna Ldp klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv ldp och klicka på OK.

 • Standardporten för LDAP-kommunikation är 389. Standardporten för SSL-kommunikation är 636.

 • Om du vill ansluta till en AD LDS-instans som körs på den lokala datorn skriver du localhost som servernamn.

Ytterligare referenser


Innehåll