Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) telepítővarázslója segítségével AD LDS-szolgáltatáspéldányokat hozhat létre. A szolgáltatáspéldány (egyszerűbben példány) az Active Directory LDS-címtárszolgáltatás egy futó példányát jelöli. A hibatűrés és a terheléselosztás érdekében az Active Directory LDS-példányok egy konfigurációkészlet részei lehetnek. Az adott konfigurációkészletben található összes Active Directory LDS-példány közös konfigurációs címtárpartíciót és közös séma-címtárpartíciót replikálnak tetszőleges számú alkalmazásspecifikus címtárpartíció mellett.

Active Directory LDS-példány létrehozásához és meglévő konfigurációkészlethez való csatlakoztatásához az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslója segítségével hozza létre az AD LDS-példány egy replikáját. Ehhez ismernie kell a konfigurációkészlethez tartozó Active Directory LDS-példányt futtató kiszolgáló DNS-nevét, valamint a példány létrehozásakor meghatározott LDAP-portot. Emellett megadhatja a konfigurációkészletből a létrehozandó Active Directory LDS-példányba másolni kívánt alkalmazásspecifikus címtárpartíciók megkülönböztető neveit (DN).

Ehhez a művelethez legalább a Rendszergazdák csoport vagy egy ezzel egyenértékű csoport tagjának kell lenni. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Active Directory LDS-példány replikájának létrehozása
  1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök pontra, majd kattintson az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások - telepítővarázsló parancsra.

  2. Az Üdvözli az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslója lapon kattintson a Tovább gombra.

  3. A Telepítési beállítások lapon jelölje be a Meglévő példány replikája választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

  4. A varázsló utasításait követve fejezze be az új példány létrehozását.


Tartalom