Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) és az Active Directory tartományi szolgáltatások ugyanazt az architektúrát (és kódot) használják. Az Active Directory LDS hierarchikus adattárolóval, címtár-szolgáltatási összetevővel és különböző felületekkel teszi lehetővé az ügyfeleknek, hogy kapcsolatot létesítsenek a címtárszolgáltatással, és használatához nincs szükség tartományvezérlőre vagy DNS-kiszolgálóra.

A következő ábra az Active Directory LDS egyes összetevői között fennálló kapcsolatokat szemlélteti.

AD LDS architektúra

Az Active Directory LDS kezeli a címtáradat-tárolót, és válaszol a címtár ügyfeleitől és az egyéb címtárszolgáltatásoktól érkező, címtárral kapcsolatos kérelmekre. A címtárszolgáltatás az Active Directory LDS szolgáltatásfiókjaként megadott fiókban működik, és a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • a címtár felhasználóinak hitelesítése

  • adatokra irányuló kérelmek teljesítése

  • adatok szinkronizálása címtárkiszolgálók között több főkiszolgálós replikációval

  • adatkezelés

A replikáció kezeléséhez az Active Directory LDS konfigurációkészletekbe csoportosítja az Active Directory LDS-példányokat. További információt az AD LDS-repikációról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások replikációjának és konfigurációkészleteinek ismertetése című témakörben talál.

Az Active Directory LDS címtárszolgáltatás az ügyfelek által megadott hitelesítő adatok alapján engedélyezi vagy tiltja meg a hozzáférést az ügyfeleknek. Az Active Directory LDS ugyanazokat a hitelesítési (kötési) módokat támogatja, mint az Active Directory tartományi szolgáltatások. A hitelesítéssel és az adatok védelmével kapcsolatos további információt A hitelesítés és a hozzáférés-vezérlés használata című témakör tartalmaz.

Az Active Directory LDS szolgáltatásfiókjára vonatkozó követelmények az Active Directory LDS szolgáltatást futtató számítógép és a replikációs környezet függvényében eltérőek. További felvilágosítást a Szolgáltatásfiók kijelölése című témakör nyújt.

A szolgáltatáspéldány (egyszerűbben példány) az Active Directory LDS-címtárszolgáltatás egy futó példányát jelöli. Ugyanazon a számítógépen az Active Directory LDS címtárszolgáltatás több példánya is futhat egyidejűleg, ellentétben Active Directory tartományi szolgáltatásokkal. Minden egyes Active Directory LDS-példány különálló címtáradat-tárolóval, egyedi szolgáltatásnévvel és a telepítés során hozzárendelt egyedi szolgáltatásleírással rendelkezik.


Tartalom