Adamsync

AD DS-objektumok szinkronizálása AD LDS-példánnyal.

Megjegyzés

A parancs használata előtt importálni kell az MS-AdamSyncMetadata.LDF fájlban lévő felhasználóosztály-definíciókat. További információ: Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz készült felhasználói osztályok importálása.

Szintaxis

adamsync [/?] [/l] [/d konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/i bemeneti_fájl] [/download konfiguráció_megkülönböztető_neve kimeneti_fájl] [/export konfiguráció_megkülönböztető_neve kimeneti_fájl] [/sync konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/reset konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/mai konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/fs konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/ageall konfiguráció_megkülönböztető_neve] [/so konfiguráció_megkülönböztető_neve objektum_megkülönböztető_neve] [/passPrompt]

Kapcsolók

/?
A parancssori kapcsolók megjelenítése.

/l vagy /list
Az AD DS és AD LDS közötti szinkronizáló összes elérhető konfigurációjának megjelenítése.

/d vagy /delete konfiguráció_megkülönböztető_neve
A megadott konfiguráció törlése.

/i vagy /install bemeneti_fájl
A megadott bemeneti fájlban definiált konfiguráció telepítése.

/download konfiguráció_megkülönböztető_neve kimeneti_fájl
A megadott konfigurációt tartalmazó kimeneti XML-fájl létrehozása.

/export konfiguráció_megkülönböztető_neve kimeneti_fájl
Az aktuális konfiguráció mentése a megadott kimeneti fájlba.

/sync konfiguráció_megkülönböztető_neve
A megadott konfiguráció szinkronizálása.

/reset konfiguráció_megkülönböztető_neve
A megadott konfiguráció replikációs cookie-jának alaphelyzetbe állítása.

/mai konfiguráció_megkülönböztető_neve
A megadott konfiguráció mérvadó példányként történő beállítása.

/fs konfiguráció_megkülönböztető_neve
Teljes replikációs szinkronizálás végrehajtása a megadott konfiguráció esetében.

/ageall konfiguráció_megkülönböztető_neve
Takarítás előtti keresés végrehajtása a megadott konfiguráció esetében. A takarítási folyamat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban keresi az AD LDS-objektumokat annak megállapítása céljából, hogy az adott konfiguráció AD LDS-objektumait törölték-e az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.

/so konfiguráció_megkülönböztető_neve
A megadott konfiguráció megadott objektumának replikációs szinkronizálása. Használja az objektum megkülönböztető nevét.

/passPrompt
A felhasználó hitelesítő adatainak kérése.

Formázási jelmagyarázat

Formátum Jelentés

Dőlt betűkkel szedett szavak

Felhasználó által megadott információ

Bold

Pontosan a megadott módon beírandó elemek

Három pont (...)

Olyan paraméter, amelyet többször meg lehet ismételni a parancssorban

Szögletes zárójelek ([]) között

Nem kötelező elemek

Kapcsos zárójelek ({}) között, függőleges vonallal (|) elkülönített választási lehetőségek. Példa: {even|odd}

Olyan választható elemek, amelyek közül csak egyet választhat.

Courier betűtípus

Kód szövege vagy program által kiírt szöveg

További hivatkozások


Tartalom