Csvde

Ezzel a segédprogrammal adatokat importálhat és exportálhat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokból (AD LDS) CSV formátumú fájlok használatával. A csvde segédprogram CSV fájlformátumszabványon alapuló kötegelt műveleteket is támogat.

Szintaxis

csvde [-i] [-f Fájlnév] [-s Kiszolgálónév] [-c Karakterlánc1 Karakterlánc2] [-v] [-j ElérésiÚt] [-t Portszám] [-d Kiindulási megkülönböztető név] [-r LDAP-szűrő] [-p Hatókör] [-l LDAP-attribútumlista] [-o LDAP-attribútumlista] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a FelhasználóMegkülönböztetőNeve Jelszó] [-b Felhasználónév Tartomány Jelszó]

Kapcsolók

-i
Az importálási mód megadása. Ha nincs megadva, az alapértelmezett üzemmód az exportálás.

-f Fájlnév
Az importált vagy exportált fájl nevének azonosítása.

-s Kiszolgálónév
Az exportáláshoz vagy importáláshoz használt tartományvezérlő megadása.

-c Karakterlánc1 Karakterlánc2
A Karakterlánc1 minden előfordulásának lecserélése a Karakterlánc2 értékre. Ez általában akkor használatos, ha egy tartományból egy másikba importál adatokat, és az exportáló tartomány megkülönböztető nevét (Karakterlánc1) le kell cserélni az importáló tartomány megkülönböztető nevével (Karakterlánc2).

-v
Részletező mód beállítása.

-j Elérési út
A naplófájl helyének megadása. Az alapértelmezés az aktuális elérési út.

-t Portszám
Az LDAP protokoll portszámát határozza meg. Az alapértelmezett LDAP-port a 389-es, a globális katalógus portjának száma pedig 3268.

-d Kiindulási megkülönböztető név
Az adatexportáláshoz használt keresési bázis megkülönböztető nevének beállítása.

-r LDAP-szűrő
LDAP-keresőszűrő létrehozása az adatexportáláshoz.

-p Hatókör
A keresési tartomány beállítása. A keresési hatókör kapcsolói a következők: Base, OneLevel vagy SubTree.

-l LDAP-attribútumlista
Az exportálási lekérdezés eredményében megjelenítendő attribútumok listájának beállítása. Ha nem adja meg ezt a kapcsolót, a program az összes attribútumot megjeleníti.

-o LDAP-attribútumlista
Az exportálási lekérdezés eredményéből kihagyandó attribútumok listájának beállítása. Akkor célszerű megadni, ha objektumokat exportál az Active Directory tartományi szolgáltatásokból (AD DS), majd azokat egy másik LDAP-kompatibilis címtárba importálja. E kapcsoló megadásával kihagyhatja az eredményből a másik címtár által nem támogatott attribútumokat.

-g
A lapozható keresések kihagyása.

-m
Az írásvédett attribútumok (például az ObjectGUID és ObjectSID) kihagyása.

-n
A bináris értékek exportálásának kihagyása.

-k
Az importálási művelet során fellépő hibák figyelmen kívül hagyása és a feldolgozás folytatása. A kihagyott hibák teljes listája:

 • Az objektum már létezik.

 • korlátozások megsértése.

 • Az attribútum vagy érték már létezik.

-a FelhasználóMegkülönböztetőNeve Jelszó
A parancs futtatása a megadott FelhasználóMegkülönböztetőNeve és Jelszó érték használatával. Alapértelmezés szerint a program a hálózatba aktuálisan bejelentkezett felhasználó hitelesítő adatait használja.

-b Felhasználónév Tartomány Jelszó
E paraméter használata esetén a segédprogram a megadott Felhasználónév Tartomány Jelszó értékekkel fut. A parancs alapértelmezés szerint a hálózatba aktuálisan bejelentkezett felhasználó hitelesítő adatainak használatával fut.

-?
A parancsmenü megjelenítése.

Megjegyzések

 • Bizonyos alkalmazások (például a Microsoft Excel) képesek a CSV formátumú fájlok olvasására és mentésére. A Microsoft Exchange Server felügyeleti eszközei szintén képesek az adatok CSV formátumban való importálására és exportálására, mint ahogy más nem Microsoft eszközök is használják ezt a formátumot.

  A CSV formátum egy vagy több adatsorból áll, az értékek pedig pontosvesszővel vannak elválasztva. A CSV-fájl első sorának (amit fejlécnek is szoktak nevezni) a többi sorban lévő az adatokkal azonos sorrendben kell tartalmaznia az egyes attribútumok nevét.

  Példa:

  CN,Utónév,Vezetéknév,Leírás

  ElsőFelhasználóBejelentkezésiNeve,ElsőFelhasználóUtóneve,ElsőFelhasználóVezetékneve,Kezelő

  MásodikFelhasználóBejelentkezésiNeve,MásodikFelhasználóUtóneve,MásodikFelhasználóVezetékneve,Elnök

 • A csvde -r paranccsal LDAP-keresőszűrőt hozhat létre az adatok exportálásához. A következő szűrő például a megadott vezetéknevű felhasználókat exportálja:

  csvde -r (and(objectClass=Felhasználónév)(sn=Vezetéknév))

Formázási jelmagyarázat

Formátum Jelentés

Dőlt betűkkel szedett szavak

Felhasználó által megadott információ

Bold

Pontosan a megadott módon beírandó elemek

Három pont (...)

Olyan paraméter, amelyet többször meg lehet ismételni a parancssorban

Szögletes zárójelek ([]) között

Nem kötelező elemek

Kapcsos zárójelek ({}) között, függőleges vonallal (|) elkülönített választási lehetőségek. Példa: {even|odd}

Olyan választható elemek, amelyek közül csak egyet választhat.

Courier betűtípus

Kód szövege vagy program által kiírt szöveg

További hivatkozások


Tartalom