Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokban (AD LDS) az ADSI-szerkesztő beépülő modullal vagy címtárbarát alkalmazásokkal felügyelhetők a felhasználók és a csoportok. További információt az AD LDS-felhasználókról és -csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Ha felhasználókat szeretne létrehozni az AD LDS szolgáltatásban, először importálja a szolgáltatáshoz tartozó választható felhasználói osztályokat az AD LDS-sémába. Ezek a felhasználói osztályok importálható LDF-fájlokban találhatók, amelyek az AD LDS szolgáltatást futtató számítógép %windir%\adam mappájában találhatók.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként megadott rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

AD LDS-csoport felvétele a címtárba
 1. Nyissa meg az ADSI-szerkesztő segédprogramot.

 2. Hozzon létre kapcsolatot, majd kötést azzal az AD LDS-példánnyal, amelyhez csoportot szeretne hozzáadni. További információkat a következő témakörben talál: Active Directory LDS-példány kezelése az ADSI-szerkesztővel.

 3. A konzolfán kattintson duplán arra a címtárpartícióra, amelyhez csoportot szeretné hozzáadni.

 4. A konzolfán kattintson a jobb gombbal arra a tárolóra, amelyhez csoportot szeretne hozzáadni, mutasson az Új pontra, majd kattintson az Objektum parancsra.

 5. A Válasszon egy osztályt mezőben jelölje ki a Csoport elemet, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Érték mezőbe írja be az új csoport köznapi nevét (CN attribútumát), majd kattintson a Tovább gombra.

 7. Ha további attribútumokat is meg szeretne adni, kattintson az Egyéb attribútumok gombra.

 8. Miután megadta az új csoporthoz a kívánt attribútumokat, kattintson a Befejezés gombra.

További szempontok

 • Az ADSI-szerkesztő csak olyan számítógépen érhető el, amelyen telepítve van az AD LDS-kiszolgálói szerepkör. Az eszköz megnyitásához kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök pontra, majd kattintson az ADSI-szerkesztő parancsra.

 • A groupType attribútum értékének megadásakor a 2147483650 (hexadecimális formátumban: 0x80000002) érték fiókcsoportot jelöl.

 • Az eljárásban leírt műveletet az Active Directory-modul a Windows PowerShell környezethez nevű modul használatával is végrehajthatja. Az Active Directory-modul megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory-modul a Windows PowerShell környezethez parancsra. További információt az Active Directory LDS-csoport hozzáadása a címtárhoz (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137810 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)) című témakörben talál. A Windows PowerShell beépülő modullal kapcsolatban a Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)) című témakörben talál további információt.

További hivatkozások


Tartalom