Az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) alatt működő erdőben lévő adatoknak az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) egy példánya alatt működő konfigurációkészlettel való szinkronizálása két lépésből áll:

 1. Az Active Directory LDS-példány előkészítése a szinkronizálásra.

 2. Az adatok szinkronizálása.

Az első lépést rendszerint elegendő egyszer végrehajtania, míg a második lépést minden olyan alkalommal el kell végeznie, amikor frissíteni kíván egy Active Directory LDS-példányt.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory LDS-példány Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Az Active Directory LDS-példány előkészítése a szinkronizálásra

Az Active Directory LDS-példány előkészítése a szinkronizálásra
 1. Nyisson meg egy parancssori ablakot.

 2. Írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

  cd %windir%\adam

 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Az Active Directory LDS-példánynak egy Windows Server 2003 rendszerű erdővel történő szinkronizálásához írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k3.ldf -s kiszolgáló:port -b felhasználónév tartomány jelszó -j. -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  • Az AD LDS-példánynak egy Windows Server 2008 R2-erdővel történő szinkronizálásához írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k8.ldf -s kiszolgáló:port -b felhasználónév tartomány jelszó -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  Fontos!

  A pontot (.) ki kell tenni a -j és a -c közé.

 4. Írja be az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

  ldifde -i -s kiszolgáló:port -c CN=Configuration,DC=X #ConfigurationNamingContext -f MS-AdamSyncMetadata.ldf

 5. Írja be az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

  notepad MS-AdamSyncConf.xml

 6. A Jegyzettömb segédprogram segítségével hajtsa végre az alábbi módosításokat a konfigurációs fájlban:

  • A <source-ad-name> elem értékét cserélje le az Active Directory Tartományi szolgáltatásokat futtató forrás-tartományvezérlő nevére.

  • A <source-ad-partition> elem értékét cserélje le a forrástartomány megkülönböztető nevére.

  • A <source-ad-account> elem értékét cserélje le a forrástartománybeli Tartománygazdák csoport egyik fiókjának nevére.

  • Az <account-domain> elem értékét cserélje le a forrástartomány teljesen minősített DNS-nevére.

  • A <target-dn> elem értékét cserélje le a megfelelő Active Directory LDS-példány partíciójának nevére.

  • A <base-dn> elem értékét cserélje le a forrástartomány alap megkülönböztető nevére.

 7. A Jegyzettömb alkalmazásban kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, írjon be egy másik nevet a mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra, és zárja be a segédprogramot.

 8. Az xml-fájl helyett az előző lépésben használt fájlnevet használva írja be a következő parancsot a parancssorba, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

  adamsync /install kiszolgáló:port .xml_fájl

Miután előkészítette szinkronizálásra az Active Directory LDS-példányt, szükség esetén végezze el az alábbi eljárást az adatoknak az Active Directory Tartományi szolgáltatások alatt működő megadott erdő és az Active Directory LDS-példány közötti szinkronizálásához.

Active Directory Tartományi szolgáltatások alatt működő erdő adatainak szinkronizálása Active Directory LDS-példánnyal

Active Directory Tartományi szolgáltatások alatt működő erdő adatainak szinkronizálása Active Directory LDS-példánnyal
 • Írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

  adamsync /sync server:port configuration_dn /log

További szempontok

 • Parancssor megnyitásához kattintson jobb gombbal a Start menü Parancssor ablakára, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.

 • A következő táblázat az előző eljárásokban említett paramétereket és az adamsync segédprogram egyéb gyakori paramétereit tartalmazza. Az adamsync eszköz paramétereiről többet tudhat meg, ha a parancssorba beírja az adamsync /? parancsot, és megnyomja az ENTER billentyűt.

  Paraméter Leírás

  /?

  Megjeleníti a parancssori kapcsolókat.

  /i vagy /install bemeneti_fájl

  Telepíti a megadott bemeneti fájlban definiált konfigurációt.

  /sync konfiguráció_megkülönböztető_neve

  Szinkronizálja a megadott konfigurációt.

  /fs konfiguráció_megkülönböztető_neve

  Teljes replikációs szinkronizálást hajt végre a megadott konfigurációra vonatkozóan.

  /ageall konfiguráció_megkülönböztető_neve

  Takarítást hajt végre a megadott konfigurációra vonatkozóan. A takarítási folyamat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban keresi az AD LDS-objektumokat annak megállapítása céljából, hogy az adott konfiguráció AD LDS-objektumait törölték-e az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.

  /so konfiguráció_megkülönböztető_neve objektum_megkülönböztető_neve

  Replikációs szinkronizálást hajt végre a megadott konfiguráció megadott objektumára vonatkozóan. Használja az objektum megkülönböztető nevét.

 • A szinkronizálni kívánt, az Active Directory Tartományi szolgáltatások alatt működő erdőben lévő objektumokhoz és partíciókhoz olvasási vagy címtár-szinkronizálási (Dirsync) hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.

 • A parancs futtatásához az adott Active Directory LDS-példány alkalmazásspecifikus címtárpartícióján teljes körű jogosultságokkal kell rendelkeznie.

További hivatkozások


Tartalom