Az ADSI-szerkesztő egy beépülő MMC-modul az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) általános felügyeléséhez, amely az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások kiszolgálói szerepkör részeként települ. Az Active Directory LDS-példány az ADSI-szerkesztővel történő felügyeléséhez először hozzon létre kapcsolatot és kötést a példánnyal. A példányban található tárolókat és objektumokat tallózással keresheti meg, majd jobb gombbal rájuk kattintva kezelheti azokat.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory LDS-példány Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Active Directory LDS-példány csatlakoztatása és kötése az ADSI-szerkesztővel
 1. Nyissa meg az ADSI-szerkesztő segédprogramot.

 2. Kattintson a konzolfa ADSI-szerkesztő elemére.

 3. A Művelet menüben kattintson a Csatlakozás parancsra.

 4. A Tartomány vagy kiszolgáló kijelölése vagy beírása: (Kiszolgáló | tartomány [:port]) mezőbe írja be az Active Directory LDS-példányt futtató számítógép DNS-nevét, NetBIOS-nevét vagy IP-címét, majd kettősponttal (:) elválasztva az azon Active Directory LDS-példány által használt LDAP kommunikációs port számát, amelyhez csatlakozni szeretne.

  Megjegyzés

  Amennyiben korábban csatlakozott az e számítógépen található példányhoz, előfordulhat hogy a kiszolgáló és a port már a listában van.

 5. A Kapcsolódási pont területen végezze el a következő műveletek egyikét:

  • Jelölje be a Megkülönböztető név vagy névhasználati környezet kijelölése vagy beírása választógombot, majd adja meg annak a számítógépnek a megkülönböztető nevét, amelyhez csatlakozni szeretne.

  • Jelölje be a Jól ismert névhasználati környezetet kijelölése vagy beírása választógombot, majd válassza a Configuration, a RootDSE vagy a Schema elemet.

 6. Amennyiben alternatív fiókkal szeretne csatlakozni, kattintson a Speciális gombra, jelölje be a Hitelesítő adatok megadása jelölőnégyzetet, majd A csatlakozáshoz használandó hitelesítő adatok csoportban adja meg a fiók tartományát, felhasználónevét és jelszavát.

További szempontok

 • Az ADSI-szerkesztő megnyitásához kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök pontra, majd kattintson az ADSI-szerkesztő parancsra.

 • Ha további kapcsolatokat szeretne létesíteni más Active Directory LDS-példányokkal, minden újabb kapcsolat esetében használja a Művelet menü Csatlakozás parancsát.

 • Az alapértelmezett LDAP-port a 389-es számú port.

 • A helyi számítógépen futó Active Directory LDS-példányokkal a localhost kiszolgálónevet megadva létesíthet kapcsolatot.

További hivatkozások


Tartalom