Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS), Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ile aynı mimariyi ve hatta aynı kod temelini kullanır. AD LDS hiyerarşik bir veri deposu, dizin hizmeti bileşeni ve istemcilerin dizin hizmetiyle iletişimde kullanabileceği ara birimleri sağlar. AD LDS için etki alanı denetleyicisi veya Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucusu gerekmez.

Aşağıdaki şekilde AD LDS bileşenleri arasındaki ilişkiler görülmektedir.

AD LDS mimarisi

AD LDS, dizin istemcilerinden ve diğer dizin hizmetlerinden gelen istekleri yanıtlayarak dizin veri deposunu yönetir. AD LDS dizin hizmeti, AD LDS hizmet hesabı olarak belirtilen hesabın güvenlik içeriğinde çalışır. AD LDS dizin hizmeti aşağıdaki işlevlerin tümünü sağlar:

  • Dizin kullanıcılarının kimlik doğrulaması

  • Veri isteklerinin yerine getirilmesi

  • Dizin sunucuları arasındaki veri eşitlemesi (ana çoğaltma yoluyla)

  • Veri yönetimi

AD LDS, çoğaltmayı AD LDS örneklerini yapılandırma kümeleri içinde gruplayarak yönetir. AD LDS çoğaltması hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Çoğaltma ve Yapılandırma Kümelerini Anlama.

AD LDS dizin hizmeti, istemciler tarafından sağlanan kimlik bilgilerine bağlı olarak istemcilere erişim verir veya engeller. AD LDS , AD DS ile aynı kimlik doğrulama ve bağlama yöntemlerinin tümünü destekler. Kimlik doğrulama ve veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kimlik Doğrulama ve Erişim Denetimiyle Çalışma.

AD LDS hizmeti hesabı gereksinimleri, AD LDS'nin yüklü olduğu bilgisayara ve ayrıca çoğaltma senaryosuna bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için bkz. Hizmet Hesabı Seçimi.

AD LDS'de, "hizmet örneği" (veya yalnızca "örnek") deyimi, AD LDS dizin hizmetinin çalışan tek bir kopyası anlamına gelir. Bir bilgisayarda aynı anda AD LDS dizin hizmetinin birden fazla kopyası çalışabilir. (Bu, AD DS için geçerli değildir.) AD LDS dizin hizmetinin her örneğinin farklı bir dizin veri deposu, benzersiz bir hizmet adı ve yükleme sırasında atanan benzersiz bir hizmet tanımı vardır


İçindekiler