Varsayılan olarak, bir AD LDS sunucusunda çalışan Active Directory Basit Dizin hizmetleri'nin (AD LDS) her örneği, veritabanı dosyasını ve ilişkili günlük dosyalarını örneğe özel bir dizinde depolar. Bu dosyaları, kuruluşunuzun düzenli yedekleme planına dahil edin. Dizini, Windows Server Yedekleme veya başka bir yedekleme yardımcı programını kullanarak yedekleyebilirsiniz.

Görev Başvuru

AD LDS örnekleriyle ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Örneklerini Anlama

AD LDS örneklerini yedekleme ve geri yüklemeyle ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Örneği Yedekleme ve Geri Yüklemeyi Anlama

Windows Server Yedekleme'yi çalıştırın.

Bir örneği yedekleyecekseniz, yedeklemeyi düşündüğünüz örneğin çalıştığından emin olun. Bir örneği geri yükleyecekseniz, örneğin durdurulduğundan emin olun. Bir AD LDS örneğini başlatmak veya durdurmak için Hizmetler ek bileşenini kullanın.

AD LDS Örneği Verilerini Yedekleme

AD LDS Örneği Verilerini Geri Yükleme


İçindekiler