Welke procedure u volgt om een AD LDS-exemplaar (Active Directory Lightweight Directory Services) te herstellen, wordt bepaald door het feit of het exemplaar al bestaat en of het tot een configuratieset behoort:

AD LDS-gegevens terugzetten in een bestaand AD LDS-exemplaar dat behoort tot een configuratieset

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

AD LDS-gegevens bindend terugzetten in een bestaand AD LDS-exemplaar dat behoort tot een configuratieset
 1. Stop het AD LDS-exemplaar waarvoor u gegevens wilt terugzetten, indien het is gestart.

 2. Open Back-up.

 3. Klik in het menu Actie op Herstellen.

 4. Volg de stappen in de herstelwizard om de locatie van de brongegevens van de back-up op te geven, en om de specifieke back-up op te geven van waaruit u exemplaargegevens wilt herstellen.

 5. Klik bij Type herstelbewerking selecteren op Bestanden en mappen en klik op Volgende.

 6. In Terug te zetten items selecteren navigeert u naar en selecteert u de map met de gegevensbestanden van het exemplaar. De database- en logboekbestanden van AD LDS bevinden zich standaard in %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename, waar instancename de naam van het AD LDS-exemplaar is.

 7. In Opties voor terugzetten opgeven klikt u op Oorspronkelijke locatie en Bestaande bestanden vervangen door bestanden die worden teruggezet, en klikt u vervolgens op Volgende.

 8. Klik op Voltooien om de herstelbewerking te voltooien.

 9. Sluit Back-up nadat het terugzetten is voltooid.

 10. Open een opdrachtprompt.

 11. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op ENTER:

  dsdbutil

 12. Typ de volgende opdracht bij de prompt dsdbutil: en druk op ENTER:

  activate instance exemplaarnaam

  waarbij instancename de servicenaam is van het AD LDS-exemplaar waarin u gegevens wilt terugzetten.

 13. Typ de volgende opdracht bij de prompt dsdbutil: en druk op ENTER:

  authoritative restore

 14. Typ bij de prompt authoritative restore: een van de opdrachten uit de volgende tabel.

  Opdracht Beschrijving

  restore database

  De volledige directorydatabase wordt bindend teruggezet.

  restore object dn

  Het directoryobject met de DN-naam die door dn wordt aangeduid, wordt bindend teruggezet.

  restore subtree dn

  De directorysubstructuur met de DN-naam die door dn wordt aangeduid, wordt bindend teruggezet.

Aanvullende overwegingen

 • U opent Back-up door te klikken op Start, Systeembeheer en Back-up.

 • Als u een opdrachtprompt wilt openen, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.

 • Een AD LDS-exemplaar stoppen met behulp van de module Services.

 • U kunt deze procedure gebruiken als de gegevens die worden teruggezet, bestaande gegevens in de configuratieset bindend moeten overschrijven.

 • Voor meer informatie over de opdracht authoritative restore in dsdbutil, typt u ? bij de prompt authoritative restore: en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Als u per ongeluk het terugzetten start van een AD LDS-exemplaar over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, verdient het aanbeveling de computer onmiddellijk opnieuw op te starten, het AD LDS-exemplaar te stoppen en de terugzetbewerking opnieuw uit te voeren.

Beschadigde databases terugzetten waardoor een bestaand AD LDS-exemplaar niet kan starten

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een beschadigde database terugzetten waardoor een bestaand AD LDS-exemplaar niet kan starten
 1. Stop het AD LDS-exemplaar waarvoor u gegevens wilt terugzetten, indien het is gestart.

 2. Open Back-up.

 3. Klik in het menu Actie op Herstellen.

 4. Volg de stappen in de wizard om de locatie van de brongegevens van de back-up op te geven, en om de specifieke back-up op te geven waaruit u exemplaargegevens wilt herstellen.

 5. Klik bij Type herstelbewerking selecteren op Bestanden en mappen en klik op Volgende.

 6. In Terug te zetten items selecteren navigeert u naar en selecteert u de map met de gegevensbestanden van het exemplaar. De database- en logboekbestanden van AD LDS bevinden zich standaard in %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename, waar instancename de naam van het AD LDS-exemplaar is.

 7. In Opties voor terugzetten opgeven klikt u op Oorspronkelijke locatie en Bestaande bestanden vervangen door bestanden die worden teruggezet, en klikt u vervolgens op Volgende.

 8. Klik op Voltooien om de herstelbewerking te voltooien.

 9. Sluit Back-up nadat het terugzetten is voltooid.

 10. Start het AD LDS-exemplaar opnieuw.

Aanvullende overwegingen

 • Een AD LDS-exemplaar stoppen en starten met behulp van de module Services.

 • U opent Back-up door te klikken op Start, Systeembeheer en Back-up.

 • Als het AD LDS-exemplaar niet start nadat u deze procedure hebt uitgevoerd, voert u de juiste procedure uit om een AD LDS-exemplaar volledig terug te zetten, afhankelijk van het feit of het AD LDS-exemplaar tot een configuratieset behoort of uniek is.

 • Als u per ongeluk het terugzetten start van een AD LDS-exemplaar over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, verdient het aanbeveling de computer onmiddellijk opnieuw op te starten, het AD LDS-exemplaar te stoppen en de terugzetbewerking opnieuw uit te voeren.

AD LDS-exemplaren terugzetten die niet behoren tot een configuratieset

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een AD LDS-exemplaar volledig terugzetten dat niet tot een configuratieset behoort
 1. Met behulp van de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup maakt u een AD LDS-exemplaar en geeft u dezelfde instellingen op die u tijdens de oorspronkelijke installatie van AD LDS hebt gebruikt. Maak echter geen toepassingsmappartitie tijdens de installatie.

 2. Stop het AD LDS-exemplaar dat u zojuist hebt gemaakt als volgt:

  1. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Services.

  2. Klik in Services met de rechtermuisknop op het AD LDS-exemplaar en klik op Stoppen.

 3. Open Back-up.

 4. Klik in het menu Actie op Herstellen.

 5. Volg de stappen in de herstelwizard om de locatie van de brongegevens van de back-up op te geven, en om de specifieke back-up op te geven waaruit u exemplaargegevens wilt herstellen.

 6. Klik bij Type herstelbewerking selecteren op Bestanden en mappen en klik op Volgende.

 7. In Terug te zetten items selecteren navigeert u naar en selecteert u de map met de gegevensbestanden van het exemplaar. De database- en logboekbestanden van AD LDS bevinden zich standaard in %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename, waar instancename de naam van het AD LDS-exemplaar is.

 8. In Opties voor terugzetten opgeven klikt u op Oorspronkelijke locatie en Bestaande bestanden vervangen door bestanden die worden teruggezet, en klikt u vervolgens op Volgende.

 9. Klik op Voltooien om de herstelbewerking te voltooien.

 10. Sluit Back-up nadat het terugzetten is voltooid.

 11. Start het AD LDS-exemplaar dat u zojuist hebt gemaakt als volgt:

  1. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Services.

  2. Klik in Services met de rechtermuisknop op het AD LDS-exemplaar en klik op Starten.

Aanvullende overwegingen

 • U opent Back-up door te klikken op Start, Systeembeheer en Back-up.

 • Als u per ongeluk het terugzetten start van een AD LDS-exemplaar over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, verdient het aanbeveling de computer onmiddellijk opnieuw op te starten, het AD LDS-exemplaar te stoppen en de terugzetbewerking opnieuw uit te voeren.

AD LDS-exemplaren terugzetten die behoren tot een configuratieset

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een AD LDS-exemplaar volledig terugzetten dat tot een configuratieset behoort
 1. In een van de resterende AD LDS-exemplaren in de configuratieset verwijdert u als volgt het serverobject dat het AD LDS-exemplaar vertegenwoordigt dat u wilt terugzetten:

  1. Open een opdrachtprompt.

  2. Typ dsmgmt bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

  3. Typ metadata cleanup bij de prompt dsmgmt: en druk op ENTER.

  4. Typ select operation target bij de prompt metadata cleanup: en druk op ENTER.

  5. Typ connections bij de prompt select operation target: en druk op ENTER.

  6. Typ de volgende opdracht bij de prompt server connections: en druk op ENTER:

   connect to server computername:portnumber

   waar computername:portnumber het AD LDS-exemplaar vertegenwoordigt waarmee u een verbinding maakt.

  7. Typ q bij de prompt server connections: en druk op ENTER.

  8. Typ list sites bij de prompt select operation target: en druk op ENTER. Zoek het nummer dat overeenkomt met de site waarin het serverobject zich bevindt dat u wilt verwijderen.

  9. Typ select site n bij de prompt select operation target: en druk op ENTER, waarbij n het nummer is dat u in de vorige stap hebt opgezocht.

  10. Typ list naming contexts bij de prompt select operation target: en druk op ENTER. Zoek het nummer dat overeenkomt met een naamgevingscontext van de server waarvan u het serverobject wilt verwijderen.

  11. Typ select naming context n en druk op ENTER, waarbij n het nummer is dat u in de vorige stap hebt opgezocht.

  12. Typ list servers in site en druk op ENTER. Zoek het nummer op dat hoort bij de server waarvan u het serverobject wilt verwijderen.

  13. Typ select server n en druk op ENTER, waarbij n het nummer is dat u in de vorige stap hebt opgezocht.

  14. Typ q bij de prompt select operation target: en druk op ENTER.

  15. Typ remove selected server bij de prompt metadata cleanup: en druk op ENTER. Klik op yes om te bevestigen dat u het serverobject wilt verwijderen.

  16. U moet het serverobject ook verwijderen uit de sitecontainer:

   CN=Servers,CN=sitename,CN=Sites,CN=Configuration,CN={GUID}

   waarbij sitename de naam is van de site waarin het serverobject bestaat, en GUID de GUID (Globally Unique IDentifier) van het AD LDS-exemplaar is.

 2. Open Back-up.

 3. Klik in het menu Actie op Herstellen.

 4. Volg de stappen in de herstelwizard om de locatie van de brongegevens van de back-up op te geven, en om de specifieke back-up op te geven waaruit u exemplaargegevens wilt herstellen.

 5. Klik bij Type herstelbewerking selecteren op Bestanden en mappen en klik op Volgende.

 6. In Terug te zetten items selecteren navigeert u naar en selecteert u de map met de gegevensbestanden van het exemplaar. De database- en logboekbestanden van AD LDS bevinden zich standaard in %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename, waar instancename de naam van het AD LDS-exemplaar is.

 7. In Opties voor terugzetten opgeven klikt u op Andere locatie, geeft u een tijdelijke locatie op voor de herstelde bestanden, en klikt u vervolgens op Volgende.

 8. Klik op Voltooien om de herstelbewerking te voltooien.

 9. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:

  %windir%\adam\adaminstall /adv

 10. Voer de stappen in de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup uit.

Aanvullende overwegingen

 • U opent Back-up door te klikken op Start, Systeembeheer en Back-up.

 • Als u een opdrachtprompt wilt openen, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.

 • Voor hulp bij dsmgmt typt u ? bij de prompt dsmgmt en drukt u op ENTER.

 • Als u per ongeluk het terugzetten start van een AD LDS-exemplaar over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, verdient het aanbeveling de computer onmiddellijk opnieuw op te starten, het AD LDS-exemplaar te stoppen en de terugzetbewerking opnieuw uit te voeren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave