ADSI bewerken

ADSI bewerken wordt uitgevoerd als een MMC-module (Microsoft Management Module). U opent de module als volgt: op een computer waarop de AD LDS-serverrol (Active Directory Lightweight Directory Services) is geïnstalleerd, klikt u op Start, Systeembeheer en vervolgens op ADSI bewerken.

In de volgende secties worden de opties van de gebruikersinterface van de module ADSI bewerken beschreven, afhankelijk van het knooppunt waarop u klikt in de consolestructuur of de opdracht waarop u klikt in het menu Actie:

Knooppunt van ADSI bewerken

Als u de volgende opties wilt weergeven, klikt u in de consolestructuur op ADSI bewerken en klikt u vervolgens in het menu Actie op Verbinding maken met. Het dialoogvenster Verbindingsinstellingen wordt weergegeven

U kunt de volgende opties in het dialoogvenster Verbindingsinstellingen gebruiken om verbinding te maken met een mappartitie op een AD LDS-exemplaar (Active Directory Lightweight Directory Services).

Optie Details

Naam

Typ een weergavenaam voor de verbinding. De verbinding wordt in de consolestructuur weergegeven met de verbindingsnaam die u opgeeft.

Verbindingspunt

Hiermee geeft u op hoe u een verbinding met het AD LDS-exemplaar wilt maken. U kunt een verbinding maken met een Distinguished Name of naamgevingscontext in het AD LDS-exemplaar, of u kunt een bekende naamgevingscontext selecteren.

Opmerking

AD LDS geeft standaard geen naamgevingscontext op.

Computer

Hiermee geeft u de computer op waarop het AD LDS-exemplaar wordt uitgevoerd dat u wilt beheren. U moet de naam of het IP-adres van de server opgeven. Als het AD LDS-exemplaar niet het standaard LDAP-communicatiepoortnummer 389 (Lightweight Directory Access Protocol) gebruikt, moet u ook het poortnummer opgeven dat het AD LDS-exemplaar gebruikt.

Geavanceerd

Klik op deze knop om de referenties en bindingsmethode op te geven die u wilt gebruiken voor verbindingen met het AD LDS-exemplaar

Met de opdracht Vernieuwen in het menu Actie wordt de informatie over verbindingen en objecten bijgewerkt die in ADSI bewerken wordt weergegeven.

Verbindingsknooppunt

Als u de volgende opdrachten wilt weergeven, klikt u in de consolestructuur op het verbindingsknooppunt van een bestaande verbinding en klikt u vervolgens in het menu Actie op een van de opdrachten in de volgende tabel.

Opdracht Details

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde verbindingsknooppunt uit ADSI bewerken. Deze opdracht is alleen van invloed op de inhoud van de consolestructuur in ADSI bewerken. Met deze opdracht worden geen objecten verwijderd uit het AD LDS-exemplaar.

Schema nu bijwerken

Hiermee worden de schemagegevens uit AD LDS opnieuw geladen in de cache van de lokale computer.

Nieuw

U maakt een nieuwe query wanneer u Nieuw aanwijst en vervolgens op Query klikt.

Naam wijzigen

Hiermee geeft u een nieuwe naam op voor het verbindingsknooppunt.

Vernieuwen

Hiermee worden de gegevens bijgewerkt van verbindingen en objecten die worden weergegeven in ADSI bewerken.

Objectknooppunt

Als u de volgende opdrachten wilt weergeven, klikt u in de consolestructuur op een directoryobject in een mappartitie in een AD LDS-exemplaar, en klikt u vervolgens in het menu Actie op een van de opdrachten in de volgende tabel.

Opdracht Details

Verplaatsen

Hiermee verplaatst u het object naar een andere container in AD LDS. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de doelcontainer kunt selecteren.

Hier nieuwe verbinding maken

Hiermee maakt u een nieuwe verbinding en voegt u deze toe aan de consolestructuur.

Nieuw

U maakt een nieuw onderliggend object in de geselecteerde container wanneer u Nieuw aanwijst en vervolgens op Object klikt. Er wordt achtereenvolgens een aantal dialoogvensters geopend, te beginnen met het venster waarin u de klasse van het object opgeeft. Als u geen machtiging hebt om een object te maken in de geselecteerde container, worden er geen klassen weergegeven. Nadat u een klasse hebt geselecteerd, wordt een dialoogvenster geopend voor elk verplicht kenmerk. Klik in het laatste dialoogvenster op Meer als u optionele kenmerken wilt weergeven en bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde object uit AD LDS. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u het verwijderen moet bevestigen. Deze opdracht wordt niet in het menu weergegeven als u niet bent gemachtigd om het object uit AD LDS te verwijderen.

Naam wijzigen

Hiermee wijzigt u de naam van het object in AD LDS.

Vernieuwen

Hiermee worden de gegevens bijgewerkt van verbindingen en objecten die in ADSI bewerken worden weergegeven.

Eigenschappen

Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de waarden van de kenmerken van een object kunt bewerken.

Wachtwoord opnieuw instellen

Deze optie is alleen beschikbaar voor objecten die een kenmerk unicodePwd bezitten. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de waarde van het kenmerk unicodePwd opnieuw kunt instellen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave