Käytä tätä välilehteä WWW-sivuston näennäiskansioiden luomiseen ja hallintaan. Näennäiskansiot ovat osoittimia, jotka osoittavat tietokoneeseen tallennettuihin WWW-tiedostoihin ja -kansioihin. Niitä käytetään sisällön hallintaan. Näennäiskansiot määritetään samaan tapaan kuin WWW-sivustot.

Paikallisten ja verkkopolkujen määrittäminen mahdollistaa pyynnön ohjaamisen oikeaan fyysiseen sijaintiin. Voit tehdä myös muita määrityksiä, kuten määrittää fyysisen sijainnin käyttöoikeudet sekä valita, kirjataanko näihin resursseihin kohdistuvat pyynnöt lokiin ja indeksoidaanko sivusto indeksointipalvelua käyttäen. Jotta pyynnön vastaanottoaika voidaan määrittää, on sovellusten nimet ja sijainnit määritettävä ja sovelluksille on annettava asianmukaiset suoritusoikeudet ja suojaus.

Tämän resurssin sisältö noudetaan kohteesta

Tähän voidaan määrittää näennäishakemiston sisällön sijainti.

Tässä tietokoneessa sijaitseva kansio

Valitse, kun haluat antaa käyttäjille oikeuden avata tässä tietokoneessa sijaitsevan kansion WWW-sisällön tarkastelemiseksi ja päivittämiseksi. Kirjoita kansion nimi Paikallinen polku -tekstiruutuun. Voit rajoittaa sisällön käyttöoikeuksia Windowsin suojausmenetelmiä käyttämällä.

Jossakin toisessa tietokoneessa sijaitseva jaettu resurssi

Valitse tämä, kun haluat antaa käyttäjille oikeuden tarkastella ja päivittää WWW-sisältöä jossakin toisessa tietokoneessa, josta on aktiivinen yhteys tähän tietokoneeseen. Jos sinulla on etäkoneeseen järjestelmänvalvojan valtuudet, voit rajoittaa sisällön käyttöoikeuksia Windowsin suojausmenetelmiä käyttämällä. Kun asetus on valittu, voit antaa palvelimen nimen ja kansion nimen Verkkokansio-ruutuun. Valitse Yhteys nimellä ja anna verkon käyttäjänimi ja salasana.

Uudelleenohjaus URL-osoitteeseen

Valitsemalla tämän voit uudelleenohjata selaimen tai muun asiakassovelluksen muuhun WWW-sivustoon tai näennäiskansioon. Kun asetus on valittu, uudelleenohjausmääritykset korvataan polkumäärityksillä.

Jos joko Tässä tietokoneessa sijaitseva kansio tai Jossakin toisessa tietokoneessa sijaitseva jaettu resurssi valitaan, voidaan tehdä seuraavat asetukset:

Paikallinen polku

Kun sisältö on peräisin tässä tietokoneessa sijaitsevasta kansioista, tämä ruutu näyttää polun kansioon, johon WWW-sivuston tiedostot on tallennettu. Oletusarvoisesti tiedostot on tallennettu hakemistoon systemdrive\inetpub\wwwroot.

Selaa

Valitse tämä, kun haluat etsiä kansion polun.

Komentosarjan lähdekoodin käyttöoikeus

Valitse, kun haluat antaa käyttäjille lähdekoodin käyttöoikeuden, jos joko luku- tai kirjoitusoikeudet on määritetty. Lähdekoodiin sisältyvät myös ASP-sovellusten komentosarjat.

Lukuoikeus

Valitse tämä, kun haluat antaa käyttäjille oikeuden lukea ja ladata tiedostoja ja kansioita sekä näihin liittyviä ominaisuuksia.

Kirjoitusoikeus

Valitse tämä, kun haluat antaa käyttäjille oikeuden ladata palvelimen kansioon tiedostoja ja niihin liittyviä ominaisuuksia tai muuttaa sellaisen tiedoston sisältöä, johon voidaan kirjoittaa. Kirjoitusoikeus on mahdollinen vain, kun selain tukee HTTP 1.1. -protokollastandardin PUT-ominaisuutta.

Kansioiden selausoikeus

Valitse tämä, kun haluat antaa käyttäjille oikeuden tarkastella tämän näennäiskansion tiedostojen ja alikansioiden hypertekstiluetteloa. Koska näennäiskansiot eivät näy kansioluetteloissa, käyttäjien on tiedettävä näennäiskansion alias. Jos kansioiden selausoikeus ei ole käytössä, eikä käyttäjä määritä tiedostonimeä, WWW-palvelin näyttää "Käyttö kielletty" -virhesanoman käyttäjän selaimessa.

Kirjaa käynnit lokiin

Valitse, kun haluat, että IIS kirjaa käynnit tässä kansiossa lokitiedostoon. Käynnit kirjataan vain, jos kirjaaminen on otettu käyttöön WWW-sivuston asetuksissa.

Indeksoi tämä resurssi

Valitse tämä, kun haluat, että Microsoft Indexing Service -indeksointipalvelu sisällyttää tämän kansion WWW-sivuston täydelliseen teksti-indeksiin.

Huomautus

Ennen kuin tämä asetus voidaan ottaa käyttöön, on indeksointipalvelu otettava käyttöön Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -kohdassa.

Sovelluksen nimi

Kirjoita sovelluksen tiedostot ja alikansiot sisältävän pääkansion nimi.

Aloitetaan tästä

Tässä näkyy metakannan solmu, johon sovellus on määritetty.

Suoritusoikeudet

Tämä asetus määrää sivuston resursseille sallittavan ohjelmiensuoritustason.

  • Valitse Ei mitään, kun haluat rajoittaa oikeudet vain staattisiin tiedostoihin, kuten HTML- ja kuvatiedostoihin.

  • Valitse Komentosarjat, kun haluat sallia vain komentosarjojen, ei suoritettavien tiedostojen suorittamisen.

  • Valitse Komentosarjat ja suoritettavat tiedostot, kun haluat poistaa kaikki rajoitukset niin, että kaikentyyppisiä tiedostoja voidaan avata ja suorittaa.

Sovellussarja

Valitse sovellussarja tämän kotikansion luetteloruudusta.

Poista/Luo

Valitse tämä, kun haluat poistaa sovelluksen tai luoda sovelluksen WWW-sivustossa näennäiskansioon koskematta.

Kokoonpano

Valitse tämä, kun haluat määrittää sovellusten yhdistämismääritykset, asetukset ja virheenkorjausominaisuudet.

Poista muistista

Valitse, kun haluat poistaa muistista eristetyn sovelluksen tai yhdistetyn sovelluksen, johon mikään muu sovellus ei viittaa.

Jos valitset Uudelleenohjaus URL-osoitteeseen, voit valita seuraavat asetukset:

Uud.ohj. kohde

Kirjoita täydellinen URL-osoite, josta sisältö haetaan.

Täsmälleen yllä olevan URL:n mukainen osoite

Valitse tämä, kun haluat ohjata näennäiskansion kohde-URL:ään lisäämättä mitään osia alkuperäisestä URL:stä. Tätä asetusta voidaan käyttää, kun halutaan ohjata koko näennäiskansio yhteen tiedostoon. Jos esimerkiksi haluat ohjata kaikki /komentosarjat-näennäiskansioon kohdistuvat pyynnöt kotikansion Oletus.htm-tiedostoon, kirjoita /Oletus.htm Uud.ohj. kohde -ruutuun ja valitse tämä asetus.

Kirjoitetun URL-osoitteen alla oleva kansio

Valitse, kun haluat ohjata pääkansion alikansioon. Jos esimerkiksi haluat ohjata kotikansion (ilmaistaan /-merkillä) alikansioon nimeltä /uusikoti, kirjoita /uusikoti Uud.ohj. kohde -ruutuun ja valitse tämä asetus. Muussa tapauksessa WWW-palvelin yhdistää pääkansion aina siihen itseensä.

Pysyvä uudelleenohjaus tälle resurssille

Valitse tämä, kun haluat lähettää asiakkaalle seuraavan sanoman: "301 Pysyvä uudelleenohjaus". Uudelleenohjaukset katsotaan tilapäisiksi, ja asiakasselaimelle lähetetään seuraava sanoma: "302 Tilapäinen uudelleenohjaus". Jotkut selaimet tulkitsevat "301 Pysyvä uudelleenohjaus" -sanoman kehotukseksi muuttaa URL, kuten kirjanmerkki, pysyvästi.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja sivuston tapahtumien kirjaamisesta ja hakemistojen suojauksesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys