Tässä välilehdessä voit yhdistää tiedostotunnisteet ohjelmiin tai tulkkeihin, jotka käsittelevät kyseiset tiedostot. Yhdistettyjä sovelluksia ovat esimerkiksi ASP (Active Server Pages) -sovellukset, IDC (Internet Database Connector) -sovellukset sekä palvelimen Include-direktiivejä (SSI-direktiivejä) käyttävät tiedostot. Kun WWW-palvelin esimerkiksi saa sellaisen sivun pyynnön, jonka tiedostotunniste on .asp, WWW-palvelin kutsuu sovelluksen yhdistämismäärityksen perusteella asp.dll-suoritustiedoston käsittelemään sivun. Tässä välilehdessä voit myös asentaa yleismerkkikomentosarjamäärityksiä käyttävät ISAPI-sovellukset, jotka suoritetaan jokaiselle pyynnölle tiedostotunnisteesta riippumatta.

Tallenna ISAPI-laajennukset välimuistiin

ISAPI (Internet Server API) DDL:t voi ladata ja tallentaa välimuistiin siten, että vastaisuudessa tulevat pyynnöt käsitellään kutsumatta sovellusta uudelleen. Useimmissa ISAPI-sovelluksissa (myös ASP-sovelluksissa) välimuistiin tallentaminen on hyödyllistä. Poista tämän valintaruudun valinta vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi ISAPI-sovellusten virheenkorjauksen yhteydessä. Jos vähintään kaksi palvelimessa olevaa WWW-sivustoa on ladannut saman ISAPI-sovelluksen välimuistiin, sovellusta ei poisteta muistista, kun tämä asetus poistetaan käytöstä palvelimessa. Asetus täytyy poistaa käytöstä kaikissa WWW-sivustoissa, joissa ISAPI-sovellusta käytetään. Kun asetus poistetaan käytöstä, sellaisia sovelluksia ei poisteta muistista, joiden suorittaminen on meneillään. Vasta asetuksen poistamisen jälkeen tulevat pyynnöt jätetään tallentamatta välimuistiin.

Sovelluslaajennukset

WWW-sovelluksia voi kehittää useita ohjelmointi- ja komentosarjakieliä käyttäen. IIS (Internet Information Services) määrittää pyynnön käsittelemisessä käytettävän ISAPI- tai CGI-ohjelman pyydetyn WWW-sivustoresurssin tiedostotunnisteen perusteella. Jos pyydettävän tiedoston tiedostotunniste on esimerkiksi .asp, WWW-palvelin kutsuu ASP-ohjelman (Asp.dll) käsittelemään pyynnön. Kun tiedostotunniste yhdistetään ISAPI- tai CGI-ohjelmaan, kyseessä on niin kutsuttu sovelluksen yhdistämismääritys. IIS on määritetty valmiiksi tukemaan tavallisia sovellusten yhdistämismäärityksiä. Voit lisätä ja poistaa kaikkien WWW-sivuston sovellusten tai yksittäisten sovellusten yhdistämismäärityksiä.

Sovelluslaajennukset-taulukossa luetellaan suoritustiedostoon yhdistetyt tiedostotunnisteet ja suoritustiedostojen polkutiedot. Jos Verbit-sarakkeessa näkyy sana "ALL", kaikki verbit lähetetään kyseiseen sovellukseen. Voit muokata sovellusten yhdistämismäärityksiä napsauttamalla Lisää-, Muokkaa- ja Poista-painikkeita.

Tärkeää

IIS 4.0 -version Sovellusten yhdistämismääritykset -välilehden Poikkeukset-sarakkeessa oli luettelo verbeistä. Sarake on vaihtunut uudessa versiossa Verbit-sarakkeeksi, jossa luetellaan sovelluksen suorittamat HTTP-verbit.

Valitsemalla tämän voit määrittää WWW-palvelimen lataamaan ISAPI:n ja tallentamaan sen välimuistiin siten, että vastaisuudessa tulevat pyynnöt voi käsitellä kutsumatta sovellusta uudelleen. Useimmissa ISAPI-sovelluksissa (myös ASP-sovelluksissa) välimuistiin tallentaminen on hyödyllistä.

Lisää

Napsauttamalla tätä voit lisätä sovelluksen yhdistämismäärityksen ilmoittamalla tiedostotunnisteen, suoritettavan polun ja HTTP-verbit.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit muokata sovelluksen yhdistämismääritystä muuttamalla tiedostotunnisteen, suoritettavan polun ja HTTP-verbit.

Poista

Napsauttamalla tätä voit poistaa sovelluksen yhdistämismäärityksen IIS:stä.

Sovellusten yleismerkkimääritykset

Tässä taulukossa luetellaan ISAPI-sovellukset, jotka suoritetaan tiedostotunnisteesta huolimatta ennen WWW-tiedoston käsittelemistä. Näitä ISAPI-sovelluksia kutsutaan yleismerkkikomentosarjamäärityksiksi. Yleismerkkikomentosarjamääritysten käyttäminen vastaa ISAPI-suodatinten käyttöä lukuun ottamatta sitä, että yleiskomentosarjamerkkimääritykset voi asentaa näennäiskansioihin ja WWW-sivustoihin, että yleismerkkikomentosarjamääritykset voivat käyttää pyynnön sisältöä, että yleismerkkikomentosarjamääritykset eivät ole tapahtumaohjattuja ja että ISAPI-laajennuksen API:ssä on enemmän toimintoja kuin ISAPI-suodattimen API:ssä. Näennäiskansio perii yleismerkkikomentosarjamäärityksensä päänäennäiskansiolta tai -WWW-sivustolta vain, jos se ei sisällä omia yleismerkkikomentosarjamäärityksiään.

Lisää

Napsauttamalla tätä voit lisätä yleismerkkikomentosarjamäärityksen, joka suoritetaan jokaiselle tämän WWW-sivuston tai näennäiskansion WWW-tiedostopyynnölle.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit muokata Sovellusten yleismerkkimääritykset -taulukon valittuna olevaa yleismerkkikomentosarjamääritystä.

Poista

Napsauttamalla tätä voit poistaa Sovellusten yleismerkkimääritykset -taulukon valittuna olevan yleismerkkikomentosarjamäärityksen.

Siirrä ylös

Napsauttamalla tätä voit siirtää Sovellusten yleismerkkimääritykset -taulukon valittuna olevan yleismerkkikomentosarjamäärityksen suoritusjärjestyksessä ylemmäs.

Siirrä alas

Napsauttamalla tätä voit siirtää Sovellusten yleismerkkimääritykset -taulukon valittuna olevan yleismerkkikomentosarjamäärityksen suoritusjärjestyksessä alemmas.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja sovellusasetusten määrittämisestä ja sovellusten yleismerkkimäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys