Tässä välilehdessä voit mukauttaa HTTP-virhesanomat, joita lähetetään asiakkaisiin, kun WWW-palvelinvirheitä ilmenee. Järjestelmänvalvojat voivat käyttää oletusarvoisia HTTP 1.1 -yleisvirhesanomia tai IIS:n toimittamia yksityiskohtaisia ja mukautettuja virhetiedostoja. Järjestelmänvalvojat voivat myös luoda omia mukautettuja virhetiedostoja.

Nämä arvot voi määrittää yleisesti kaikille sivustoille tai sivustokohtaisesti. IIS käyttää näissä asetuksissa periytymismallia. Jos määrität tai vaihdat asetuksen, joka on ristiriidassa hierarkian muun solmun asetuksen kanssa, sinua pyydetään määrittämään solmut, joita tämä uusi asetus koskee.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit vaihtaa valittuna olevan mukautetun virhesanoman ominaisuuksia.

Aseta oletusarvoksi

Napsauttamalla tätä voit määrittää valittuna olevan mukautetun virhesanoman käyttämään HTTP 1.1 -oletusvirhettä.

Huomautus

Jos haluat vaihtaa useiden virheiden asetuksia, pidä CTRL- tai VAIHTO-näppäintä painettuna, kun napsautat HTTP-virheitä.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja mukautetuista virhesanomista on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys