Käytä tätä välilehteä monta yhteen -yhdistämismääritysten käyttöönottoon. Monta yhteen -määrityksissä käytetään yleismerkkien vastaavuussääntöjä, joilla tarkistetaan, sisältääkö asiakasvarmenne tietyt tiedot, kuten myöntäjän tai kohteen. Yhdistämismääritys ei tarkasta itse asiakasvarmennetta, vaan hyväksyy kaikki asiakasvarmenteet, jotka täyttävät tietyt ehdot. Jos asiakas saa toisen, samat käyttäjätiedot sisältävän varmenteen, yhdistämismääritys säilyy toimivana. Voit järjestää vastaavuussääntöjen luettelon varmenteen mukaan napsauttamalla Säännön kuvaus -otsikkoa tai tileittäin napsauttamalla Yhdistetyt Windows-tilit -otsikkoa. Varmenteita ei tarvitse viedä monta yhteen -määrityksiä varten.

Tärkeää

Varmista, että vastaavuussääntöjen muutokset tulevat voimaan, pysäyttämällä WWW-sivusto ja käynnistämällä se uudelleen.

Ota käyttöön asiakasvarmenteiden yleismerkkivastaavuudet

Valitse tämä, kun haluat ottaa IIS:ssä käyttöön mukautetut vastaavuussäännöt, joilla tarkistetaan, vastaavatko asiakasvarmenteen kentät ennalta määritettyjä ehtoja.

Muokkaa sääntöä

Valitse tämä, kun haluat muokata valittua vastaavuussääntöä.

Lisää

Valitse tämä, kun haluat luoda mukautetun säännön, jolla tarkistetaan, sisältävätkö asiakasvarmenteen kentät tietyt tiedot, ennen kuin varmenne yhdistetään Windows-käyttäjätiliin.

Poista

Valitse tämä, kun haluat poistaa valitun mukautetun vastaavuussäännön. Voit valita useita määrityksiä painamalla CTRL-näppäintä samalla, kun valitset yksittäisiä tilejä, tai painamalla SHIFT-näppäintä samalla, kun valitset tilijoukon.

Siirrä ylös

Valitse tämä, kun haluat siirtää valittua sääntöä ylöspäin vastaavuussääntöjen luettelossa. Säännön siirtäminen luettelossa ylöspäin suurentaa sen prioriteettia.

Siirrä alas

Valitse tämä, kun haluat siirtää sääntöä alaspäin sääntöluettelossa. Säännön siirtäminen luettelossa alaspäin pienentää sen prioriteettia.

Huomautus

Jos kaksi samalle varmenteen ehdolle määritettyä sääntöä on keskenään ristiriidassa, käytetään näistä sitä, jolla on suurempi prioriteetti. Toinen sääntö ohitetaan. Saat sääntöjen luettelon näkyviin nimen mukaan järjestettynä napsauttamalla Säännön kuvaus -otsikkoa tai tileittäin napsauttamalla Yhdistetyt Windows-tilit -otsikkoa.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja varmenteista ja niiden yhdistämismäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys