Tässä välilehdessä voit määrittää, kuinka lokitiedostot luodaan ja tallennetaan. Tiedostonimi näkyy Lokitiedoston kansio -ruudussa. Tiedostonimi määräytyy lokitiedoston muodon ja uusien lokitiedostojen luomisehtojen mukaan.

Uusi kirjaamisaikataulu (yhteinen kaikille lokimuodoille)

Kaikki määritettyyn kirjaamisaikatauluun tehtävät muutokset tulevat voimaan heti, kun uudet asetukset on otettu käyttöön.

Tunneittain

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että lokitiedosto luodaan joka tunti.

Päivittäin

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että lokitiedosto luodaan joka päivä ensimmäisestä vuorokauden vaihtumisen jälkeisestä tapahtumasta alkaen.

Viikoittain

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että lokitiedosto luodaan joka viikko ensimmäisestä viikon ja vuorokauden vaihtumisen jälkeisestä tapahtumasta alkaen.

Kuukausittain

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että lokitiedosto luodaan joka kuukausi ensimmäisestä kuukauden ja vuorokauden vaihtumisen jälkeisestä tapahtumasta alkaen.

Huomautus

Vuorokauden vaihtumisella tarkoitetaan keskiyötä paikallisen ajan mukaan. Kaikki lokitiedostomuodot noudattavat paikallisen ajan mukaista keskiyötä lukuun ottamatta laajennettua W3C-muotoa, joka laskee keskiyön oletusarvoisesti Greenwichin ajan mukaan. Laajennetun W3C-muodon voi kuitenkin määrittää käyttämään paikallisen ajan mukaista keskiyötä (valitsemalla jäljempänä kuvattu Käytä paikallista aikaa tiedostojen nimeämisessä ja korvaamisessa -asetus).

Rajoittamaton tiedostokoko

Napsauttamalla tätä voit liittää tiedot aina samaan lokitiedostoon. Tämän lokitiedoston voi avata vasta, kun palvelin on sammutettu.

Kun tiedoston koko on

Napsauttamalla tätä voit luoda uuden lokitiedoston, kun nykyinen lokitiedosto kasvaa tietyn kokoiseksi. Voit kirjoittaa koon tai määrittää sen napsauttamalla ylä- ja alanuolia.

Käytä paikallista aikaa tiedostojen nimeämisessä ja korvaamisessa (W3C-kohtainen asetus)

Valitsemalla tämän voit määrittää, että laajennettujen W3C-lokitiedostojen luomisen ajankohdassa ja nimeämismuodossa noudatetaan paikallisen ajan mukaista keskiyötä Greenwichin ajan mukaisen keskiyön asemesta.

Lokitiedoston kansio

Kirjoita sen kansion polku, johon lokitiedostot tallennetaan, tai paikanna kansio selaamalla.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit siirtyä kansioon, johon lokitiedostot tallennetaan.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja sivuston tapahtumien kirjaamisesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys