Tässä valintaikkunassa voit määrittää tämän WWW-sivuston SSL (Secure Sockets Layer) -tunnistetiedon. WWW-sivuston SSL-tunnistetieto koostuu IP-osoitteesta ja SSL-porttinumerosta. Vain IP-osoitteet, jotka on määritetty tässä tietokoneessa Ohjauspaneelin avulla, näkyvät IP-osoite-luetteloruudussa. SSL-yhteyksiä sallitaan vain yksi IP-osoitetta kohden.

IP-osoite

Valitse luetteloruudusta IP-osoite, joka on tarkoitus liittää tämän WWW-sivuston SSL-yhteyteen.

SSL-portti

Määritä SSL (Secure Sockets Layer) -salauksessa käytettävä porttinumero. Kirjoita porttinumero SSL-portti-muokkausruutuun. SLL-salauksen oletusportti on 443. Voit vaihtaa portin numeron miksi tahansa yksilölliseksi porttinumeroksi. Jos porttinumero vaihdetaan, asiakkaiden pitää osata erikseen pyytää kyseistä porttinumeroa. Muutoin pyynnöt eivät ohjaudu oikein palvelimeen.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja tietojen salaamisesta SLL-tekniikalla, WWW-sivustojen nimeämisestä ja asiakaspyyntöjen reitittämisestä WWW-sivustoon WWW-sivuston tunnistetietojen avulla on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys