IIS 6.0 (Internet Information Services) mahdollistaa FTP-palvelinten, WWW-sovellussarjojen ja WWW-sivustojen määritysten tuomisen ja viemisen. Kun määritys tallennetaan tiedostoon, valittuna olevien FTP-palvelinten, WWW-sovellussarjojen ja WWW-sivustojen kaikki metakantaominaisuuden määritykset viedään metakannan XML-määritystiedostoon. Kun määritystiedosto on viety, voit tuoda kyseisen tiedoston saman WWW-palvelimen muuhun sijaintiin tai kokonaan toiseen WWW-palvelimeen. Kun sivustoja ja sovellussarjoja viedään ja tuodaan määritystiedostoina, järjestelmänvalvojat voivat nopeasti siirtää sivustoja ja sovellussarjoja palvelimesta toiseen. Tämän ominaisuuden avulla järjestelmänvalvojat voivat myös viedä WWW-sovelluksia, kun kehittäjä on tallentanut sovelluksen määritystiedostoon.

Määritystiedoston viemistä kutsutaan IIS-palveluiden hallinnassa kokoonpanon tallentamiseksi tiedostoon. Tässä valintaikkunassa voit tallentaa viedyn määrityksen metakannan XML-määritystiedostona. Kun määritystiedosto on viety, voit tuoda kyseisen tiedoston saman WWW-palvelimen muuhun sijaintiin tai kokonaan toiseen WWW-palvelimeen.

Tiedostonimi

Kirjoita määritystiedostolle nimi.

Polku

Kirjoita täydellinen polku, johon määritystiedosto on tarkoitus tallentaa.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit paikantaa kansion, johon määritystiedosto on tarkoitus tallentaa.

Salaa kokoonpano salasanan avulla

Valitsemalla tämän voit suojata määritystiedoston salaustekniikkaa hyödyntävällä salasanalla.

Salasana

Kirjoita salasana.

Vahvista salasana

Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja metakannan määritystiedostoista on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys