WWW-palvelimen hyökkäyspinnan pienentämiseksi IIS 6.0 käsittelee oletusasennuksen jälkeen vain staattista sisältöä. IIS-järjestelmänvalvojan on otettava ISAPI- ja CGI-ohjelmatoiminnot käyttöön manuaalisesti. ISAPI- ja CGI-ohjelmat laajentavat WWW-sivujen palveluja, minkä vuoksi niitä kutsutaan tässä WWW-palvelulaajennuksiksi. Esimerkiksi ASP (Active Server Page) -sivujen suorittaminen tämän IIS-version yhteydessä edellyttää, että ISAPI Asp.dll on otettu käyttöön uutena WWW-palvelulaajennuksena.

Tärkeää

Jos sallit kaikkien ISAPI-laajennusten suorittamisen WWW-palvelimessa, WWW-palvelin saattaa altistua ISAPI-tekniikkaa hyödyntäville tietokoneviruksille ja -madoille. Käytä sen sijaan IIS-palveluiden hallinnan WWW-palvelulaajennukset-solmua ja valitse vain ne ISAPI-laajennukset, joiden suoritus WWW-palvelimessa sallitaan.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja WWW-palvelulaajennuksista ja sovellusasetusten määrittämisestä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys