Muokkaa yleismerkkimäärityksen sääntöä -valintaikkunassa ja sen välilehdissä voit luoda mukautettuja sääntöjä, joiden mukaisesti asiakasvarmenteet yhdistetään Windows-käyttäjätileihin. Editorin avulla voit määrittää, vastaavatko tietyt asiakasvarmennekentät valmiiksi määritettyjä ehtoja. Asiakasvarmenteissa voi olla tunnistetietoja, kuten yritysten nimiä, sijainteja tai sähköpostiosoitteita, jotka on järjestetty kentiksi ja alikentiksi.

Voit luoda sääntöjä milloin tahansa ja tarvittaessa lykätä käyttöönoton myöhemmäksi.

Yleiset-välilehdessä on seuraavat elementit:

Ota tämä yleismerkkisääntö käyttöön

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS ottaa valittuna olevan yleismerkkisäännön käyttöön.

Kuvaus

Kirjoita (valinnainen) kommentti ruutuun.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja varmenteista ja niiden yhdistämismäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys