Tässä välilehdessä voit määrittää tietolähteen, kyseisen tietolähteen taulukon (jos se on käytettävissä) sekä kyseisen tietolähteen käyttöoikeustiedot eli käyttäjänimen ja salasanan. Tietolähde voi olla mikä tahansa ODBC-yhteensopiva tiedosto, kuten tietokanta tai pilkuin erotettu tiedosto.

  • Tässä välilehdessä voit määrittää ODBC-kirjaamisasetukset. Seuraavat toimet täytyy tehdä, ennen kuin ODBC-kirjaamisen voi aloittaa IIS:stä:

  • Luo tietokanta ODBC-yhteensopivaa tietokantaohjelmistoa (esimerkiksi Microsoft® Accessia tai Microsoft SQL® Serveriä) käyttäen.

  • Luo tietokantaan taulukko, joka sisältää tämän ohjeaiheen lopussa lueteltavat kentät.

  • Luo DNS (Data Source Name) -nimi. Lisätietoja on Windows Server 2003 -tuoteperheen ohjeessa.

  • Tässä valintaikkunassa voit ilmoittaa IIS:lle DSN- ja Taulukko-nimen.

  • Anna tarvittaessa myös tietokannan käyttäjänimi ja salasana.

ODBC Data Source Name (DSN) -tiedot

Kirjoita sen tietolähteen nimi, johon haluat muodostaa yhteyden. Kun tämä nimi luodaan, se tallennetaan käyttäen ODBC-tietolähteen hallintaa, jota käytetään Valvontatyökalujen kautta.

Taulukko

Kirjoita edellä määritetyn ODBC-tietolähteen taulukon nimi.

Käyttäjänimi

Kirjoita sen käyttäjän alias, jolla on oikeus käyttää tätä tietolähdettä ja taulukkoa.

Salasana

Kirjoita edellä määritettyyn käyttäjänimeen liittyvä salasana.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja ODBC-kirjaamisesta ja sivuston tapahtumien kirjaamisesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys