IIS:n (Internet Information Servicesin) käynnistäminen uudelleen tai sammuttaminen on toimi, johon täytyy suhtautua vakavasti. Kun Internet-palvelut käynnistetään uudelleen, WWW-palvelimen kaikkien istuntojen yhteydet (mukaan lukien Internet-, FTP-, SMTP- ja NNTP-yhteydet) katkaistaan. Kaikki WWW-sovelluksen tiedot menetetään. Kaikki Internet-sivustot ovat poissa käytöstä, kunnes Internet-palvelut käynnistetään uudelleen. Palvelimen uudelleenkäynnistämistä ja sammuttamista pitäisikin pyrkiä välttämään aina kuin se vain on mahdollista. IIS 6.0:ssä on mukana sovellussarjan kierrätys ja muita ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu vaihtoehdoiksi IIS:n uudelleenkäynnistämiselle. Luettelo ominaisuuksista, jotka on tarkoitettu parantamaan IIS:n luotettavuutta ja korvaamaan IIS:n uudelleenkäynnistämisen tarve, on IIS:n ohjeen kohdassa IIS:n uudelleenkäynnistäminen.

Huomautus

Internet-palveluja ovat esimerkiksi WWW-, FTP-, SMTP-, NNTP- ja IIS:n hallintapalvelut.

Toimet, jotka IIS:llä on tarkoitus tehdä

Tässä kappaleessa luetellaan IIS:n uudelleenkäynnistysvaihtoehdot. Mukana on myös vaihtoehtojen selitykset ja seuraukset.

Käynnistä IIS-palvelut

Napsauttamalla tätä voit käynnistää kaikki Internet-palvelut. Tietokoneen hallinta -laajennuksen Palvelut-solmun avulla voit tehdä muutoksia siihen, mitkä palvelut käynnistetään automaattisesti. Jos Internet-palvelut eivät vastaa tämän komennon antamisen jälkeen, käynnistä tietokone uudelleen.

Sammuta ISS-palvelut

Napsauttamalla tätä voit sammuttaa kaikki Internet-palvelut. Kaikki WWW-palvelimeen yhteydessä olevat istunnot (mukaan lukien Internet-, FTP-, SMTP- ja NNTP-yhteydet) katkaistaan. Kaikki WWW-sovelluksen tiedot menetetään. Kaikki Internet-sivustot ovat poissa käytöstä, kunnes Internet-palvelut käynnistetään uudelleen. Tietyt IIS:ään tehtävät muutokset edellyttävät, että ISS-palvelut sammutetaan. Esimerkiksi uuden COM-komponentin tai ISAPI-suodattimen asentaminen on tällainen toimi.

Käynnistä uudelleen <Paikallinen kone>

Napsauttamalla tätä voit käynnistää palvelimen uudelleen. Palvelimen käynnistäminen uudelleen on toimi, johon täytyy suhtautua vakavasti. Kaikki WWW-palvelimeen yhteydessä olevat istunnot (mukaan lukien Internet-, FTP-, SMTP- ja NNTP-yhteydet) katkaistaan. Kaikki WWW-sovelluksen tiedot menetetään. Kaikki Internet-sivustot ovat poissa käytöstä, kunnes palvelin ja Internet-palvelut käynnistetään uudelleen.

Käynnistä IIS-palvelut uudelleen

Napsauttamalla tätä voit sammuttaa kaikki Internet-palvelut ja käynnistää ne sitten uudelleen. Kaikki WWW-palvelimeen yhteydessä olevat istunnot (mukaan lukien Internet-, FTP-, SMTP- ja NNTP-yhteydet) katkaistaan. Kaikki WWW-sovelluksen tiedot menetetään. Kaikki Internet-sivustot ovat poissa käytöstä, kunnes Internet-palvelut käynnistetään uudelleen.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja IIS:n käynnistämisestä uudelleen on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen). Mukana on myös luettelo IIS 6.0:n luotettavuutta ja käytettävyyttä parantavista ominaisuuksista, joiden ansiosta palvelimen tai Internet-palvelun uudelleenkäynnistämiseltä voidaan välttyä.


Sisällys