Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ile sıkı şekilde tümleşiktir. AD FS yapılandırmanız hesap deposu olarak AD DS'yi kullandığında, AD FS kullanıcı özniteliklerini AD DS'den alır ve kullanıcının kimlik doğrulamasını AD DS'ye göre yapar. AD FS, ayrıca Windows Tümleşik Kimlik Doğrulaması'nı ve AD DS'nin oluşturduğu güvenlik belirteçlerini kullanır.

Yerel Yöneticiler grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmak, bu yordamı tamamlamaya yönelik en düşük gerekliliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

AD FS yapılandırmanıza AD DS hesap deposu eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

AD DS hesap deposu eklemek için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni tıklatın.

 2. Konsol ağacında, Federasyon Hizmeti, Güven İlkesi ve Kuruluşum'u çift tıklatın.

 3. Hesap Depoları'nı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin, sonra Hesap Deposu'nu tıklatın.

 4. Hesap Deposu Ekleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

 5. Hesap Deposu Türü sayfasında, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS)'yi ve sonra İleri'yi tıklatın.

  Not

  Bir Federasyon Hizmetiyle ilişkili yalnızca bir AD DS deponuz olabilir. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri seçeneği kullanılamıyorsa, bunun nedeni, bu Federasyon Hizmeti için bir AD DS deposunun zaten oluşturulmuş olmasıdır.

 6. Bu hesap deposunu şimdi etkinleştirmek istemiyorsanız, Bu Hesap Deposunu etkinleştir sayfasında, Bu hesap deposunu etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın ve İleri'yi tıklatın.

 7. Yeni hesap deposu eklemek ve sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler