Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) yapılandırmanıza birden fazla hesap eklediğinizde, AD FS'nin hesap depolarını kullanacağı sırayı hesap deposu önceliği belirler. AD FS, ilk hesap deposundan başlayarak kullanıcıların kimliklerini doğrulamaya çalışır. AD FS, yalnızca kullanıcı kimliğinin doğrulanamadığı durumda, listede bulunan sonraki hesap deposunu kullanarak kullanıcının kimliğini doğrulamayı dener. AD FS, kullanıcının kimliği başarılı bir şekilde doğrulanıncaya kadar veya tüm hesap depoları deneninceye kadar kullanıcı kimliğini doğrulamaya çalışır. Bir hesap deposu kullanıcı kimliğini başarılı şekilde doğrular doğrulamaz, AD FS diğer hesap depolarını denemeyi durdurur.

Yerel Yöneticiler grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmak, bu yordamı tamamlamaya yönelik en düşük gerekliliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Hesap deposu önceliğini yapılandırmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

Hesap deposu önceliğini yapılandırmak için
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni tıklatın.

  2. Konsol ağacında, Federasyon Hizmeti, Güven İlkesi ve Kuruluşum'u çift tıklatın.

  3. Hesap Depoları'nı sağ tıklatın, ardından Depo Önceliği'ni tıklatın.

  4. Hesap Deposu Önceliği Belirleme iletişim kutusunda bir hesap deposu seçin; öncelik listesindeki hesap deposuna gitmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanın, ardından Tamam'ı tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler