Bu ortağı etkinleştir-Hesap ortağının etkin veya devre dışı olduğunu belirtir. Hesap ortağı, Federasyon Hizmeti tarafından talep tabanlı güvenlik belirteçleri sağlamak için güvenilen bir federasyon ortağıdır.

Görünen ad-Hesap ortağının kolay adını yazmanız için yer sağlar.

Federasyon Hizmeti URI'si-Hesap ortağına ait Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) yazmanız için yer sağlar. URl, soyut veya fiziksel kaynak tanımlamak için kullanılan sıkıştırılmış bir karakter dizesidir; örneğin, https://sales.adatum.com/adfs/.

Federasyon Hizmeti uç noktası URL'si-Ortak kuruluşların ve uygulamaların istekler ve yanıtlar göndereceği Federasyon Hizmeti uç noktasının Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi'ni (URL) yazmanız için yer sağlar; örneğin, http://sales.adatum.com/adfs/ls/.


İçindekiler