Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni (AD FS) sınama laboratuarı ortamı kullanarak kurup değerlendirme konusunda bilgi için bkz. Windows Server 2008 R2 Adım Adım Kılavuzu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=133009) (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).


İçindekiler