Belirteç ömrü (dakika)-Yeni bir belirteç ömrü ayarı yazmanız için yer sağlar. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı ok simgelerini de tıklatabilirsiniz. Federasyon Hizmeti, yalnızca belirli bir süre (belirteç ömrü) için geçerli olan belirteçler oluşturur. Belirteç ömrü, bir güvenlik belirtecinin oluşturulduktan sonra geçerli olduğu süreyi tanımlar.


İçindekiler