Az FTP-felhasználók elszigetelése szolgáltatáslapon definiálhatja a felhasználók elszigetelésének módját az FTP-helyen. Az FTP-felhasználók elszigetelése megoldást jelent az olyan internetszolgáltatóknak (ISP), amelyek saját FTP-könyvtárakat kívánnak biztosítani ügyfeleik számára tartalom feltöltéséhez. Az FTP-felhasználók elszigetelésekor a felhasználók csak saját könyvtáraikat érhetik el, így elkerülhető, hogy megtekintsék vagy felülírják más felhasználók tartalmát. A felhasználók nem léphetnek feljebb a könyvtárfán, mert a legfelső szintű könyvtáruk az FTP szolgáltatás gyökereként jelenik meg. A felhasználók saját FTP-helyeiken létrehozhatnak, módosíthatnak vagy törölhetnek fájlokat és mappákat.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Felhasználó-elszigetelés mellőzése, felhasználók kezdőkönyvtára: FTP-gyökérkönyvtár

Akkor válassza ezt a beállítást, ha nem kívánja elszigetelni a felhasználókat.

Az összes FTP-munkamenet az FTP-hely gyökérkönyvtárában kezdődik majd.

Figyelem!

Ha megfelelő engedélyekkel rendelkezik, akkor adott esetben bármelyik FTP-felhasználó hozzáférhet bármely más FTP-felhasználó tartalmához.

Felhasználó-elszigetelés mellőzése, felhasználók kezdőkönyvtára: Felhasználónévvel egyező könyvtár

Akkor válassza ezt a beállítást, ha nem kívánja elszigetelni a felhasználókat.

Az összes FTP-munkamenet abban a fizikai vagy virtuális könyvtárban kezdődik majd, amelynek neve megegyezik a pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó nevével, ha létezik ilyen könyvtár. Egyéb esetben az FTP-munkamenet az FTP-hely gyökérkönyvtárában kezdődik majd.

Megjegyzés

A névtelen hozzáféréshez tartozó kezdőkönyvtár megadásához hozzon létre egy default nevű fizikai vagy virtuális könyvtárat az FTP-hely gyökérkönyvtárában.

Figyelem!

Ha megfelelő engedélyekkel rendelkezik, akkor adott esetben bármelyik FTP-felhasználó hozzáférhet bármely más FTP-felhasználó tartalmához.

Felhasználók elszigetelése, felhasználók korlátozása a következő könyvtárra: Felhasználónévvel egyező könyvtár (globális virtuális könyvtárak letiltása)

Válassza ezt a lehetőséget annak megadásához, hogy el kívánja szigetelni az FTP-felhasználók munkameneteit az FTP-felhasználói fiókkal egyező nevű fizikai vagy virtuális könyvtárba. A felhasználó csak a saját FTP-gyökérkönyvtárát látja, és nem léphet feljebb a könyvtárfán.

Megjegyzés

Az egyes felhasználók kezdőkönyvtárának létrehozásához először létre kell hoznia egy olyan fizikai vagy virtuális könyvtárat az FTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárában, amelynek neve megegyezik a tartomány nevével, illetve amelynek neve helyi felhasználói fiókok esetén LocalUser. Ezt követően létre kell hoznia egy fizikai vagy virtuális könyvtárat minden egyes felhasználói fiók számára, amely hozzá fog férni az FTP-helyhez. A következő táblázat tartalmazza a kezdőkönyvtár szintaxisát az FTP szolgáltatás részét képező hitelesítésszolgáltatókhoz:

Felhasználói fiók típusa Kezdőkönyvtár szintaxisa

Névtelen felhasználók

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\Public

Helyi Windows felhasználói fiókok

(Egyszerű hitelesítés szükséges.)

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\%Felhasználónév%

Windows tartományi fiókok

(Egyszerű hitelesítés szükséges.)

%%Ftp-gyökér%\%UserDomain%\%Felhasználónév%

IIS-kezelőbeli vagy ASP.NET rendszerbeli egyéni hitelesítési felhasználói fiókok

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\%Felhasználónév%

Megjegyzés

%Az %Ftp-gyökér% az FTP-hely gyökérkönyvtárát jelöli, például: C:\Inetpub\Ftp-gyökér.

Fontos!

A rendszer figyelmen kívül hagyja a globális virtuális könyvtárakat. Egyetlen FTP-felhasználó sem érheti el az FTP-hely gyökérszintjén konfigurált virtuális könyvtárakat. Az összes virtuális könyvtárat kifejezetten a felhasználók fizikai vagy virtuális kezdőkönyvtárának elérési útja alatt kell definiálni.

Felhasználók elszigetelése, felhasználók korlátozása a következő könyvtárra: Felhasználónévvel egyező fizikai könyvtár (globális virtuális könyvtárak engedélyezése)

Válassza ezt a lehetőséget annak megadásához, hogy el kívánja szigetelni az FTP-felhasználók munkameneteit az FTP-felhasználói fiókkal egyező nevű fizikai könyvtárba. A felhasználó csak a saját FTP-gyökérkönyvtárát látja, és nem léphet feljebb a könyvtárfán.

Megjegyzés

Az egyes felhasználók kezdőkönyvtárának létrehozásához először létre kell hoznia egy olyan fizikai könyvtárat az FTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárában, amelynek neve megegyezik a tartomány nevével, illetve amelynek neve helyi felhasználói fiókok esetén LocalUser. Ezt követően létre kell hoznia egy fizikai könyvtárat minden egyes felhasználói fiók számára, amely hozzá fog férni az FTP-helyhez. A következő táblázat tartalmazza a kezdőkönyvtár szintaxisát az FTP szolgáltatás részét képező hitelesítésszolgáltatókhoz:

Felhasználói fiók típusa Kezdőkönyvtár szintaxisa

Névtelen felhasználók

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\Public

Helyi Windows felhasználói fiókok

(Egyszerű hitelesítés szükséges.)

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\%Felhasználónév%

Windows tartományi fiókok

(Egyszerű hitelesítés szükséges.)

%%Ftp-gyökér%\%UserDomain%\%Felhasználónév%

IIS-kezelőbeli vagy ASP.NET rendszerbeli egyéni hitelesítési felhasználói fiókok

%%Ftp-gyökér%\LocalUser\%Felhasználónév%

Megjegyzés

%Az %Ftp-gyökér% az FTP-hely gyökérkönyvtárát jelöli, például: C:\Inetpub\Ftp-gyökér.

Fontos!

A globális virtuális könyvtárak engedélyezve vannak. Az FTP-hely gyökérszintjén konfigurált összes virtuális könyvtár elérhető az összes FTP-felhasználó számára, ha az adott felhasználó megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

Figyelem!

Ha engedélyezve vannak a globális virtuális könyvtárak, akkor adott esetben az összes FTP-felhasználó hozzáférhet más FTP-felhasználók tartalmához, amennyiben az adott felhasználó megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

Felhasználók elszigetelése, felhasználók korlátozása a következő könyvtárra: Az Active Directory-ban beállított FTP-kezdőkönyvtár

Válassza ezt a lehetőséget annak megadásához, hogy el kívánja szigetelni az FTP-felhasználók munkameneteit abba a kezdőkönyvtárba, amely az egyes FTP-felhasználók Active Directory rendszerbeli fiókbeállításainál van megadva. Egy felhasználó objektumának az Active Directory tárolóban való megkeresésekor az FTPRoot és az FTPDir tulajdonság értéke adja meg a felhasználó kezdőkönyvtárának teljes elérési útját. Ha az FTP szolgáltatás sikeresen megtalálja az elérési utat, a felhasználó saját kezdőkönyvtárába kerül, amely FTP-gyökérkönyvtáraként jelenik meg. A felhasználó csak a saját FTP-gyökérkönyvtárát látja, és nem léphet feljebb a könyvtárfán. A felhasználó nem férhet hozzá a kezdőkönyvtárához, ha az FTPRoot vagy az FTPDir tulajdonság nem létezik, illetve ha ezek együtt érvénytelen vagy elérhetetlen elérési utat adnak meg.

Megjegyzés

Ehhez az üzemmódhoz szükség van egy Active Directory kiszolgálóra, amely a Windows Server 2003 operációs rendszeren vagy egy újabb operációs rendszeren fut. A Windows 2000 rendszeren üzemelő Active Directory szintén használható, de a felhasználóobjektum-sémát kézzel kell kiterjeszteni.

Egyéni

E beállítás megadja, hogy egy egyéni szolgáltató használatával kívánja elszigetelni az FTP-felhasználói munkameneteket.

Fontos!

Ez a beállítás egy speciális funkciót tesz elérhetővé, de a beállítás csak az ApplicationHost.config fájlban található FTP-konfigurációs beállítások módosításával választható ki.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Lásd még


Tartalom