Használja az IIS-kezelő Felhasználók szolgáltatáslapját azon felhasználói fiókok kezeléséhez, amelyek számára engedélyezhető a webkiszolgálón levő helyekhez és alkalmazásokhoz való kapcsolódás. Az IIS-kezelő hitelesítő adatai az IIS rendszerre jellemzőek, és azokat a Windows, illetve a kiszolgálón futó egyéb alkalmazások nem ismerik fel.

A lista elemeit rendezheti a szolgáltatáslapon a kívánt oszlopfejlécre kattintva, a hasonló elemeket pedig a Csoportosítás legördülő lista megfelelő elemének kiválasztásával csoportosíthatja.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Név

Megjeleníti azt a felhasználónevét, amelyet webhelyekhez vagy alkalmazásokhoz való kapcsolódáskor megad az IIS-kezelő használatakor.

Állapot

Megjeleníti, hogy a felhasználói fiók le van tiltva, vagy engedélyezve van. Csak az engedélyezett felhasználók használhatják az IIS-kezelő felületet azon helyekhez és alkalmazásokhoz való kapcsolódásra, amelyek elérésére engedélyt kaptak.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Felhasználó hozzáadása

Megnyitja a Felhasználó hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy IIS-kezelőbeli felhasználói fiókot.

Jelszó módosítása

Megnyitja a Jelszó módosítása párbeszédpanelt, amelyen módosítható az IIS-kezelő valamely felhasználójának jelszava.

Engedélyezés

Engedélyezi a kijelölt felhasználót. Ez a művelet csak akkor használható, ha kijelölt egy letiltott elemet a szolgáltatáslapon levő listán.

Tiltás

Letiltja a kijelölt felhasználót. Ez a művelet csak akkor használható, ha kijelölt egy engedélyezett elemet a szolgáltatáslapon levő listán.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt elemet a listáról. Ezzel eltávolítja azokat az engedélyeket is, amelyeket megadott a kijelölt felhasználónak a különböző helyekre és alkalmazásokra vonatkozóan.

Lásd még


Tartalom