A Webhely hozzáadása párbeszédpanelen új webhelyet vehet fel a webkiszolgálóra. A webhelyek kötése portszámból, IP-címből és választhatóan megadott állomásnévből vagy állomásnevekből áll.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Hely neve

Adja meg a hely rövid nevét. A rövid név megjelenik az IIS-kezelő fájában, és ha később át kívánja nevezni a helyet, akkor ez a név módosítható.

Megjegyzés

A hely nevének egyedinek kell lennie, mert az IIS 7 rendszerű webkiszolgálókon nem tárolhatók azonos nevű helyek.

Alkalmazáskészlet

Megjeleníti a webhely kijelölt alkalmazáskészletét. Amikor beírja a webhely nevét, a rendszer létrehoz egy azzal megegyező (legfeljebb 64 karakter hosszú) nevű alkalmazáskészletet. Az alkalmazáskészlet alapértelmezés szerint a 2.0-s verziójú .NET-keretrendszer és az integrált folyamatkezelési mód használatára lesz konfigurálva. Később módosíthatja az alkalmazáskészlet beállításait, vagy akár más alkalmazáskészletet is választhat a helyhez.

Kijelölés

Megnyitja az Alkalmazáskészlet kiválasztása párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja, hogy a webhely mely alkalmazáskészletben fusson.

Fizikai elérési út

Adja meg azt a fizikai elérési utat, ahol a webhely tartalma megtalálható. A tartalom tárolási helye lehet a helyi számítógépen vagy távoli megosztáson. Ha a tartalom a helyi számítógépen található, akkor adja meg a fizikai elérési utat, például C:\Tartalom. Távoli megosztáson tárolt tartalom esetében írja be az UNC elérési utat, például: \\Kiszolgalo\Megosztas.

A Csatlakozás másként gombra kattintva megadhatja a fizikai elérési úthoz való csatlakozáshoz szükséges hitelesítő adatokat. Ha nem ad meg hitelesítő adatokat, a webkiszolgáló átmenő hitelesítést alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a tartalom elérése az alkalmazás felhasználói identitásának használatával történik, a konfigurációs fájloké pedig az alkalmazáskészlet identitásának felhasználásával.

Megnyitja a Tallózás a mappák között párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a webhely tartalmának fizikai elérési útját.

Csatlakozás másként

Megnyitja a Csatlakozás másként párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a kapcsolódás módját a Fizikai elérési út mezőben megadott helyhez. Alapértelmezés szerint az Alkalmazásfelhasználó (átmenő hitelesítés) beállítás van kijelölve.

Beállítások tesztelése

Megnyitja a Beállítások tesztelése párbeszédpanelt, amelyen megtekintheti a teszteredményeket annak ellenőrzése céljából, hogy az elérési út beállításai érvényesek-e.

Típus

Válassza a HTTP elemet, ha HTTP-kötést szeretne megadni a webhelyhez, vagy válassza a HTTPS elemet, ha SSL-kötést szeretne megadni a webhelyhez.

IP-cím

Válasszon IP-címet az IP-cím listáról, vagy írja be azt az IP-címet, amelyet a felhasználók a webhely elérésére használhatnak.

Megjegyzés

A százalékjel (%) érvénytelen karakter IP-címek esetében. Ha IPv6 formátumú, ezt a karaktert tartalmazó IP-címet ad meg, a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem lesz képes elindítani a webhelyet, mert a kötés érvénytelen. Például a kapcsolati szintű IPv6-cím végződése „%8”. Ha egy parancssori ablak ipconfig lekérdezéséből a vágólapra másolja ezt a címet, majd beilleszti az IP-cím mezőbe az IIS-kezelő alkalmazásban, mindenképpen törölje az IP-címből a „%8” részt.

Ha Az összes ki nem osztott beállítást választja, a webhely válaszolni fog a porton található összes IP-címre, illetve az Ön által a webhelyhez megadható állomásnevekre irányuló kérelmekre, hacsak a kiszolgálón található másik webhely nem rendelkezik ugyanarra a portra vonatkozó kötéssel, mellette pedig meghatározott IP-címmel.

Például a webhely alapértelmezett kötésénél az IP-cím beállítása Az összes ki nem osztott érték, a Port beállítás értéke 80, és nincs állomásnév. Ha a kiszolgálón egy másik webhely is található, amelynek neve Értékesítés, és a webhely kötése a 172.30.189.179 IP-címet adja meg a 80-as porton, továbbá nincs állomásnév, akkor az Értékesítés webhely kapja meg a 172.30.189.179 IP-cím 80-as portjára érkező összes HTTP-kérelmet, az alapértelmezett webhely pedig azokat a HTTP-kérelmeket fogadja a 80-as porton, amelyeknél az IP-cím nem 172.30.189.179.

Port

Írja be azt a portot, amelyen a HTTP.sys szolgáltatás a webhelyre irányuló kérelmeket figyeli. Ha a Típus listán a HTTP elemet választja, a 80-as port lesz az alapértelmezett port; ha a lista HTTPS elemét választja, akkor a 443-as port lesz az alapértelmezett port. Ha az alapértelmezett portoktól különböző portot ad meg, az ügyfeleknek meg kell adniuk a portszámot a kiszolgálóra irányuló kérelmekben, máskülönben nem csatlakozhatnak a webhelyhez.

Állomásnév

Írjon be állomásnevet, ha egyetlen IP-címet használó számítógéphez egy vagy több állomásnevet - más néven tartománynevet - kíván rendelni. Ha megad állomásnevet, az ügyfeleknek a webhely eléréséhez az állomásnevet kell használniuk az IP-cím helyett.

Ha ez a webhely elérhető az interneten keresztül, akkor adja meg a webhely tartománynevét, ahogy a felhasználók beírják majd azt a böngészőbe, például www.contoso.com. Ha webhelyének több tartományneve is van - például a www.contoso.com és a contoso.com -, akkor minden egyes állomásnévhez külön kötést kell létrehoznia.

Ha a webhely belső hálózaton érhető el, akkor nem kell megadnia állomásnevet, ha a felhasználók a kiszolgáló nevét fogják beírni a böngészőbe, például http://kiszolgalo_neve. Ha azonban az adott környezetben található DNS-kiszolgáló úgy van beállítva, hogy más neveket is tárol a webkiszolgálóhoz, külön kötést hozhat létre minden állomásnévhez, hogy a felhasználók a DNS-kiszolgáló által tárolt többi nevet is használhassák.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a webhelyéhez megadott állomásnév másképpen szerepel a naplófájlokban, mivel a HTTP.sys a punycode kódolású formátumot használva készíti a naplóbejegyzéseket.

SSL-tanúsítvány

Válassza ki a tanúsítványt, amelyet a webhely fog használni az SSL-hez. Az SSL-tanúsítvány lista csak akkor jelenik meg, ha a Típus listán a HTTPS elemet választja.

Megjegyzés

Kiszolgálói tanúsítványok hozzáadásához, illetve konfigurálásához használja az IIS-kezelő alkalmazás Kiszolgálói tanúsítványok funkcióját.

Megjelenítés

Megnyitja a Tanúsítvány párbeszédpanelt, amelyen megtekinthetők az SSL-tanúsítvány listán kijelölt tanúsítvány adatai. A Megjelenítés gomb csak akkor jelenik meg, ha a Típus listán a HTTPS elemet választotta, és az SSL-tanúsítvány listán kijelölt egy tanúsítványt.

Webhely azonnali indítása

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a webhely a létrehozását követően azonnal elindul. A webhely az indítást követően várja a kérelmeket. A webhely létrehozását követően esetleg szükség lehet a webhely indításának késleltetésére, ha további konfigurációs módosításokat szeretne végrehajtani, mint például módosítások az engedélyezésben, hitelesítésben.

Megjegyzés

Ha érvénytelen kötést ad meg, akkor a webhely létrejön, de a kötési hiba kijavításáig nem indul el.

Lásd még


Tartalom