Használja a Szabályok lapot olyan kérelemszűrési szabályok konfigurálásához, amelyek különböző paraméterek - például fejlécek és tiltott karakterláncok - alapján engedélyezik vagy megtagadják a webkiszolgálóhoz való hozzáférést. A szűrési szabályokra vonatkozó példák a Gyakori esetek az URLScan használatára című cikkben találhatók (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Név

Megjeleníti a kérelemszűrési szabály nevét.

Vizsgálat

Megjeleníti azt az értéket, amelyet a kérelemszűrési szabály vizsgál majd, például egy URL-címet, lekérdezési karakterláncot vagy ezek bármely kombinációját.

Mire vonatkozik

Azokat a paramétereket jeleníti meg, amelyekre a kérelemszűrési szabály vonatkozik.

Megtagadási karakterláncok

Azokat a karakterláncokat jeleníti meg, amelyek számára a kérelemszűrési szabály megtagadja a hozzáférést.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Szűrési szabály hozzáadása

Megnyitja a Szűrési szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy szabályt a vizsgálandó paraméterek megadásával.

A párbeszédpanel egyéb elemeiről A Kérelemszűrés lap című témakörben olvashat.

Lásd még


Tartalom